วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่12 ลำดับที่23 ปี 2554

– การศึกษาเชิงทดลองของความสูงเบดต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาไซโคลน
โดย วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล


– ผลของความหยาบผิวต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในเฟืองฟันตรง
โดย ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว


– การพัฒนาเครื่องมือวัดการหนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่มีโมพิมพ์แบบมีบ่า
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม


– เครื่องสั่งอาหารไร้สายควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดย แสงระวี บัวแก้ว และ วิลาวัลย์ นาคทรัพย์


– Technology of Oscillating Heat Pipe (OHP) and their Applications
โดย Wasan Srimuang


– การศึกษาเปรียบเทียบแฟคเตอร์สนามไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนาบในฉนวนน้ำมันหม้อแปลงและฉนวนอากาศ
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์


– The Effect of Palm-Oil Biodiesel Reaction Time under Microwave Radiation
โดย Patomsok Wilaipon


– การศึกษาการประยุกต์ใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
โดย อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และ จรินทร์ เจนจิตต์


– เทคนิคการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์สำหรับวงจรรวม
โดย อดิเรก จันตะคุณ และ วินัย ใจกล้า


– แนวทางการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ โช้คอัพ รุ่นซับแท็งค์
โดย วรพล รชตธรรมกูล


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 23 ปี 2554 Engineering Journal of Siam University Vol.12 Issue 2 No.23 2011

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ลำดับที่ 23 ปี 2554

Engineering Journal of Siam University Vol12 No23 2011

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่12 ลำดับที่23 ปี 2554”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 12 ลำดับที่ 23 ปี 2554