วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

 

สารบัญ

บทบรรณาธิการ (ภาษาไทย)

Research article

The correlation between the family relationship characteristics, the parental-child attachment and violent behavior in adolescents
Rungrudee Wongchum, Lecturer 8-23


Factors Related to Resilience Among Elderly Cancer Patients Receiving Chemotherapy
Ingon Limwattanathawornkul, Graduate student, Pornchai Jullamate, Asst.Prof., Naiyana Piphatvanitcha, Asst.Prof. 24-36


Wipanun Muangsakul, Suleemas Angsukiattitavorn, Lecturer, Preeyatida Chonlasuksanee, Lecturer 37-52


Jaruwan Phaitrakoon, Lecturer, Ninlapa Jirarattanawanna, Lecturer, Phagapun Boontem, Lecturer, Sukon Vattanaamorn, Lecturer, Srisuda Rasamepong, Asst.Prof. 53-66


เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร 96-110


Phenchamat Khamthana, Director, Sarunrad Polin, Lecturer, Pakaporn Klinhom, Lecturer, Pongsak Pandee, Lecturer 123-133


Academic article

Nursing shortage and management: Personal Level Management

Dusanee Yodtong, Ph.D. Candidate 134-143


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562

Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 38 Jan-Jun 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์:  https://nursing.siam.edu/

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

E-mail: jsiamns@siam.edu

Siam University
Faculty of Nursing (Bl.14th, Fl.3rd)
38 Phetkasem, Phasi Charoen district, Bangkok. 10160

Principal ContactKwanruen Kawitu,

Wipanun Muangsakul
Manager editorship
Faculty of Nursing, Siam University
Phone +66 8678000 # 5216,

Support Contact

Wipanun Muangsakul
Phone 0879549949

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 ม.ค.-มิ.ย. 2562”

Your email address will not be published.