วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่10 ลำดับที่18 ปี 2552

– การศึกษาทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของปล่องผนังคอนกรีตมวลเบาระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ์ภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์


– การวิเคราะห์สารสีผสมอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยไม่ใช้เครื่องวัดสี
โดย จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ


– การจัดทำมาตรฐานในกระบวนการผลิตแชมพู
โดย จักรพันธ์ บุญกิตติพร


– การลดมลภาวะไอเสียเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้หม้อกรองไอเสียพ่นละอองน้ำ
โดย อาทร ไทยเจริญ และ อมรเทพ โทวราภา


– การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
โดย สุรชัย จิรชาคริต


– ตัวแบบบูรณาการเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันผู้รับเหมาก่อสร้าง
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี


– ระบบแนะนำการออกกำลังกายด้วยเว็บเซอร์วิสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด


– การปรับแก้สมการรังสีตกกระทบจากดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ


– การปรับปรุงระยะเวลาในการอบคงรูปชิ้นงานยางกันกระแทกต่อสมบัติความเป็นสปริงของยาง โดยการติดตั้งชุดควบคุมความร้อนเพิ่มเติมที่ห้องพักยาง
โดย สมหมาย วันดี, นิธิรัตน์ โพธิ์ทอง, กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ และ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 18 ปี 2552 Engineering Journal of Siam University Vol.10 Issue 1 No.18 2009

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ลำดับที่ 18 ปี 2552

Engineering Journal of Siam University Vol10 No18 2009

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่10 ลำดับที่18 ปี 2552”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editorial Review

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ลำดับที่ 18 ปี 2552