“กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง” = Concurrent Cannabinoid Therapy

แนะนำหนังสือประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

ชื่อหนังสือ : “กัญชา” ช่วยรักษา “มะเร็ง” = Concurrent Cannabinoid Therapy

ผู้แต่ง : นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา และคนอื่นๆ

เลขเรียกหนังสือ : 615.32345 อ764ก 2562

รายละเอียด : หนังสืออธิบายความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในปรากฎการณ์การตอบสนองของเชิงวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า “ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์” ทำให้เข้าใจว่า อะไรเกิดขึ้นกับเซลล์มะเร็งเมื่อร่างกายได้รับน้ำมันกัญชา และชี้แจงให้ผู้อ่านได้ทราบว่า “โรคมะเร็ง” ยากที่จะรักษาด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือกในการสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารช่วยรักษามะเร็ง และวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการรักษามะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามแนวทางของ Homeopathy