การตลาด 6.0

ชื่อเรื่อง :การตลาด 6.0 

ชื่อผู้แต่ง :  Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; สมสกุล เผ่าจินดามุข, ผู้แปล

Call Number : 658.8 ค183ก 2567

แนะนำหนังสือ 30 เม.ย.2567

รายละเอียด :  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้การตลาดล่าสุด จากปรมาจารย์ด้านการตลาดอย่าง Philip Kotler ที่นำเสนอแนวคิดการตลาดยุคดิจิตอล สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้าง ความแตกต่างในโลก ในยุคใหม่ ของ Meta Marketing หนังสือเล่มนี้ช่วยให้นักการตลาดมีวิธีผสมผสานวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 การตลาด 6.0 / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; สมสกุล เผ่าจินดามุข, ผู้แปล