การพัฒนา Blockchain นวัตกรรมแห่งอนาคต

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนา Blockchain นวัตกรรมแห่งอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : พรรณี สวนเพลง,พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา

Call Number : 332.4 ด957ค 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 พ.ย.2566

หนังสือเล่มนี้จะให้ องค์ความรู้การพัฒนาระบบ Blockchain เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย ทรงพลัง และรองรับโลก ใช้งานอย่างไรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงงานบริการวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาบล็อกเชน พร้อมกรณีศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาบล็อกเชนต่อไป


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการพัฒนา Blockchain นวัตกรรมแห่งอนาคต/ พรรณี สวนเพลง,พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา