การสิ้นสุดของโลกเป็นเพียงการเริ่มต้น

ชื่อเรื่อง : การสิ้นสุดของโลกเป็นเพียงการเริ่มต้น

ชื่อผู้แต่ง : Peter Zeihan (ปีเตอร์ เซฮาน)

Call Number : พ 338.9 ซ547ก 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 พ.ย.2566

หนังสือเล่มนี้ฉายภาพของอนาคตที่จะท้าทายสมมติฐานของคุณที่ว่าโลกทำงานอย่างไร ชาติใดอยู่ในตำแหน่งดีที่สุดที่จะมั่งคั่ง และชาติใดเปราะบาง โลกที่เขาวาดภาพไว้นั้นเต็มไปด้วยอันตรายในขณะที่อำนาจมีขึ้นและมีลง  ให้ข้อมูลการมองเห็นอนาคต โดยใช้การมองอดีต ภูมิศาสตร์การเมืองและประชากรศาสตร์แก่เรา เขาใช้ประวัติศาสตร์ที่กำลังผ่านพ้นไป บอกว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าสำหรับเราและคนรุ่นที่กำลังจะมาถึง

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการสิ้นสุดของโลกเป็นเพียงการเริ่มต้น / Peter Zeihan (ปีเตอร์ เซฮาน) ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้