การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า

ชื่อผู้แต่งอุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ

Call Number : 616.8527 อ864ก 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ก.ค.2566

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ ที่การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า เริ่มตั้งแต่การใช้แบบทดสอบโรคซึมเศร้า การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า การพิจารณาข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เพื่อให้ความรอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า/ อุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ