การให้ยาสงบประสาทเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

ชื่อเรื่อง : การให้ยาสงบประสาทเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

ชื่อผู้แต่ง : เบญจมาศ อภิพันธ์ุ, ดวงดี รัมมะศักดิ์, บรรณาธิการ

Call Number : พ 150 ว859ร 2567

แนะนำหนังสือ 21พ.ค.2567

รายละเอียด :  หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เรื่องการให้ยาสงบประสาทเพื่อการรักษาทางทันตกรรม  เข้าใจหลักการ การเลือกใฃ้ยาและวิธีการใฃ้ ยาสงบประสาท ได้ถูกต้องเหมาะสม วิธีการสงบประสาท ทั้งแบบให้ยาทางหลอดเลือดดำ  การสูดดมยา และการทานยา เพื่อให้ผู้ป่วย สงบมากขึ้น ในหัตถการหรือการผ่าตัดทางทันตกรรม  ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระหว่างและภายหลังการให้ยาสงบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 การให้ยาสงบประสาทเพื่อการรักษาทางทันตกรรม/ เบญจมาศ อภิพันธ์ุ, ดวงดี รัมมะศักดิ์, บรรณาธิการ