คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ งานพระราชพิธีพระบรมศพ


คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*จัดทำโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (หมายเหตุ: ล่าสุด เว็บไซต์กระทรวงฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ตรวจพบเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561)