คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ All in 1

ชื่อเรื่อง : คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ (English) สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ All in 1

ชื่อผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช

Call Number : 428.0076 ด174ค 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ก.ค.2566

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานราชการ เทคนิคในการทำข้อสอบ และคำอธิบายอย่างละเอียด มีหลักและเนื้อหาครบ ครอบคลุม และกระชับ อธิบายตั้งแต่ความสำคัญของวิชาภาษาอังกฤษ เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของงานราชการสนามต่างๆ ปูพื้นฐานเนื้อหาหลักที่ออกข้อสอบ ได้แก่ หลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ที่เคยออกข้อสอบและการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งรวบรวมแนวข้อสอบเก่าภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน เหมาะที่จะใช้เตรียมความพร้อม และใช้ทบทวนความรู้ก่อนสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาค ก ของงานราชการทุกสนามสอบ ด้วยเนื้อหาและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านจึงสามารถศึกษา เรียนรู้ และอ่านทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

 


Link to Library