รำลึก “ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม (15 สิงหาคม 2558)

งานวันรำลึก ดร.ณรงค์ สถาปนา ดร.ณรงค์ 2 สถาปนา ดร.ณรงค์ 3 สถาปนา ดร.ณรงค์ 4 สถาปนา ดร.ณรงค์ 5 สถาปนา ดร.ณรงค์ 6 สถาปนา ดร.ณรงค์ 7คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยีสยาม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมใจร่วม
พิธีรำลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สยาม เป็นประธานในพิธี