ฉลาดซื้อ

ฉลาดซื้อชื่อนิตยสาร: ฉลาดซื้อ
Print ISSN: 0858-9461
สำนักพิมพ์: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 13 ส.ค. 2563 นิตยสาร ฉลาดซื้อ เป็นนิตยสารที่ให้ความรู้และข้อมูลทดสอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เท่าทันกับแง่มุมของสินค้าที่โฆษณาและมีอยู่ในท้องตลาด รวมไปถึงมีข้อมูลที่เป็นกลางไม่เอนเอียงเพื่อง่ายต่อการตัดสอนใจนำข้อมูลไปใช้ต่อ ทั้งนี้นิตยสารไม่รับโฆษณา และในปีที่ 26 ฉบับที่ 231 (พ.ค.2563) ก็ยังมีบทความดีๆที่น่าสนใจให้ท่านได้เลือกอ่านอีกมากมาย อย่างเช่น บทความที่ชื่อว่า รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันการป้องกันและรักษา” โควิด-19″ เป็นต้น

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ฉบับที่ 47-52 (ก.พ.2545-ม.ค.2546) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 650 oฉลาดซื้อ

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 650 oBrand Age (นิตยสาร)
2 วารสาร 650 oBusiness+
3 วารสาร 650 oBusiness Law & Human Resources Variety
4 วารสาร 650 oCEO Thailand (นิตยสาร)
5 วารสาร 650 oChulalongkorn Review
6 วารสาร 650 oCIO World & Business
7 วารสาร 650 oCPD & Account (วารสาร)
8 วารสาร 650 oCustoms Import-Export
9 วารสาร 650 oe-commerce (นิตยสาร)
10 วารสาร 650 oe Leader (นิตยสาร)
11 วารสาร 650 oFor quality (วารสาร)
12 วารสาร 650 oForbes Thailand
13 วารสาร 650 oHi-class (ไฮ-คลาส)
14 วารสาร 650 oIndustrial technology review (วารสาร)
15 วารสาร 650 oLogistic manager
16 วารสาร 650 oLogistics digest (วารสาร)
17 วารสาร 650 oLogistics network
18 วารสาร 650 oLogistics Thailand โลจิสติกส์ ไทยแลนด์ (วารสาร)
19 วารสาร 650 oM&W Money and wealth (วารสาร)
20 วารสาร 650 oMake money (นิตยสาร)
21 วารสาร 650 oManagement best practices
22 วารสาร 650 oMarketeer (วารสาร)
23 วารสาร 650 oMarketPlus (นิตยสาร)
24 วารสาร 650 oMBA-KKU Journal
25 วารสาร 650 oMBA (นิตยสาร)
26 วารสาร 650 oMoney & wealth
27 วารสาร 650 oPEOPLE MAGAZINE
28 วารสาร 650 oProductivity World
29 วารสาร 650 oREIC วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
30 วารสาร 650 oS+M strategy + marketing
31 วารสาร 650 oSM Strategy+Marketing Magazine
32 วารสาร 650 oSME Thailand
33 วารสาร 650 oSMEs Today
34 วารสาร 650 oStock Focus Magazine
35 วารสาร 650 oTax & Business Review
36 วารสาร 650 oTax planning magazine
37 วารสาร 650 oThai Commerce (ไทย คอมเมิร์ซ)
38 วารสาร 650 oThailand Economic & Business Review
39 วารสาร 650 oThailand industrial today
40 วารสาร 650 oThailand Insurance (ไทยแลนด์ อินชัวรันส์)
41 วารสาร 650 oThe Knowledge
42 วารสาร 650 oกรมบัญชีกลาง, วารสาร
43 วารสาร 650 oการค้าระหว่างประเทศ, วารสาร (International Trade Forum)
44 วารสาร 650 oการงบประมาณ, วารสาร (Budget Journal)
45 วารสาร 650 oการเงินการคลัง (Finance and Fiscal Journal)
46 วารสาร 650 oการเงินธนาคาร (วารสาร)
47 วารสาร 650 oการบริหารท้องถิ่น, วารสาร
48 วารสาร 650 oการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, วารสาร
49 วารสาร 650 oเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, วารสาร
50 วารสาร 650 oขายดี by แก้จน
51 วารสาร 650 oงานวันนี้ (นิตยสาร)
52 วารสาร 650 oจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (Chulalongkorn Business Review)
53 วารสาร 650 oฉลาดซื้อ (Smart buyer magazine)
54 วารสาร 650 oซีไอโอ ฟอรัม (CIO Forum)
55 วารสาร 650 oดอกเบี้ย (The Interest)
56 วารสาร 650 oตลาดบ้าน (นิตยสาร)
57 วารสาร 650 oตลาดหลักทรัพย์, วารสาร
58 วารสาร 650 oธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วารสาร)
59 วารสาร 650 oธุรกิจก้าวหน้า (Advanced Business Magazine)
60 วารสาร 650 oนักบริหาร, วารสาร
61 วารสาร 650 oบริหารธุรกิจ, วารสาร (Journal of Business Administration)
62 วารสาร 650 oบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร, วารสาร
63 วารสาร 650 oบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, วารสาร (Srinakharinwirot Business Journal-SBJ)
64 วารสาร 650 oบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร
65 วารสาร 650 oประกันชีวิต
66 วารสาร 650 oประกันภัย, วารสาร
67 วารสาร 650 oประมวลข่าวแรงงาน (วารสาร)
68 วารสาร 650 oปัญญาภิวัฒน์, วารสาร
69 วารสาร 650 oผาสุก
70 วารสาร 650 oผู้จัดการ 360 องศา
71 วารสาร 650 oผู้ส่งออก (นิตยสาร)
72 วารสาร 650 oพลาสติก
73 วารสาร 650 oพัฒนบริหารศาสตร์, วารสาร
74 วารสาร 650 oมหาวิทยาลัยศิลปากร, วารสาร
75 วารสาร 650 oมาตรฐานการบัญชี
76 วารสาร 650 oมาตรฐานการสอบบัญชี
77 วารสาร 650 oรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ – แรงงาน
78 วารสาร 650 oรายงานนโยบายการเงิน
79 วารสาร 650 oรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ
80 วารสาร 650 oแรงงานสัมพันธ์, วารสาร (ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน)
81 วารสาร 650 oโลกการค้า Commercial World (วารสาร)
82 วารสาร 650 oวารสาร ส.อ.ท.( Industry Focus)
83 วารสาร 650 oวารสารการค้าโลก
84 วารสาร 650 oวารสารการประกันภัย (กรมการประกันภัย)
85 วารสาร 650 oวารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
86 วารสาร 650 oวารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. (BAAC Research and Development Journal)
87 วารสาร 650 oวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
88 วารสาร 650 oวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
89 วารสาร 650 oวารสารสวนดุสิต
90 วารสาร 650 oวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, วารสาร
91 วารสาร 650 oเศรษฐกิจและสังคม, วารสาร
92 วารสาร 650 oเศรษฐทัศน์
93 วารสาร 650 oเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, วารสาร
94 วารสาร 650 oเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร
95 วารสาร 650 oเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร
96 วารสาร 650 oเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต)
97 วารสาร 650 oสตท. จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
98 วารสาร 650 oสถานการณ์ตลาดแรงงาน, วารสาร
99 วารสาร 650 oสถานการณ์แรงงาน กระทรวงแรงงาน
100 วารสาร 650 oสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน
101 วารสาร 650 oสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา
102 วารสาร 650 oสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, วารสาร
103 วารสาร 650 oสยามวิชาการ Siam Academic Review
104 วารสาร 650 oสุทธิปริทัศน์, วารสาร
105 วารสาร 650 oเส้นทางเศรษฐี
106 วารสาร 650 oโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์

 

ฉลาดซื้อ