ฐานข้อมูล “มติชนออนไลน์ (Matichon Information Center)”

iconclickRคลิก >>สืบค้นฐานข้อมูล ห้องสมุดข่าว – มติชนออนไลน์
” ฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นเนื้อหาเป็นภาษาไทย (ทั้งเนื้อเรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งเนื้อหาที่เป็นกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางข้อมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เช่น จากมติชนสุดสัปดาห์และสามารถสืบค้นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ได้ข้อมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี)”.
**หากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ต้องการเชื่อมต่อบริการห้องสมุดข่าวมติชนออนไลน์ นอกเครือข่ายอินเทอร์เนทของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม**
คลิกอ่าน>> คู่มือการใช้งาน Online Information Resource