ภาษาจีนพื้นฐาน1

ชื่อเรื่อง : ภาษาจีนพื้นฐาน1

ชื่อผู้แต่ง : Laisheng Hua

Call Number :  495.182495911 ฮ273ภ 2564 ล1

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ก.ค.2566

 เป็น หนังสือที่ ให้ความรู้ภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อย่างการเรียนรู้พินอิน ให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องก่อน รวมไปถึงหลักการเขียนอักษรจีนอย่างละเอียด พร้อมไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญ  ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบ วัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-3 และ PAT7.4


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oภาษาจีนพื้นฐาน1 / Laisheng Hua