ทฤษฎีโครงสร้าง

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีโครงสร้าง

ชื่อผู้แต่ง : เอกชัย รัตนโน

Call Number : 624.171 อ873ก 2561

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ก.ค.2566

 เป็น หนังสือที่ ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด แรงภายใน ชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์และคานเสมือน และการวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจตนเอง


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oทฤษฎีโครงสร้าง / ชาญชัย จารุจินดา