นวนิยาย “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ได้รางวัลซีไรต์ 2558

นวนิยาย “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ได้รางวัลซีไรต์ 2558

     คลิกชมตัวอย่างบางส่วน     

ผลประกาศรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลคือ “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” เขียนโดย วีรพร นิติประภา
veerporn nitiprapa    ผลงานนักเขียนหญิงหน้าใหม่ “วีรพร นิติประภา” ซึ่งเรื่องนี้ได้สะท้อนภาพความล้มเหลวของการบริหารจัดการชีวิตในสังคมเสพติดศิลป์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเผชิญหน้าระหว่างมายาคติกับอุดมคติของสถาบันครอบครัวไทย ในขณะเดียวกัน ก็รุ่มรวยไปด้วยการหยั่งถึงความงามอันบรรเจิดของศิลปะหลากแขนง
รวมทั้งความงดงามของธรรมชาติ

รางวัลซีไรต์ (อังกฤษ: S.E.A. Write) มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (อังกฤษ: Southeast Asian Writers
Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวี
และนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็น
งานเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย ละครเวที
คติชนวิทยา รวมไปถึงงานเขียนด้านสารคดีและงานเขียนทางด้านศาสนา

งานเขียนประเภท นวนิยาย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเข้ารอบ 9 เล่ม มีดังนี้
1. “กาหลมหรทึก” ของ ปราปต์
2. “จุติ” ของ อุทิศ เหมะมูล
3. “เนรเทศ” ของ ภู กระดาษ
4. “ประเทศเหนือจริง” ของ ปองวุฒิ
5. “พิพิธภัณฑ์เสียง” ของ จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
6. “รักในรอยบาป” ของ เงาจันทร์
7. “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” ของ วีรพร นิติประภา
8. “หรือเป็นเราที่สูญหาย” ของ จเด็จ กำจรเดช
9. “หลงลบลืมสูญ” ของ วิภาส ศรีทอง

 

 

 

คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนปี 2558 ประกอบด้วย นายสกุล บุณยทัต นายนิกร เภรีกุล นางสาวธนิกาญจน์ จินาพันธ์ นางพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ นายพินิจ นิลรัตน์ นายสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

ผู้ที่สนใจเชิญเข้าหยิบยืม “นวนิยายซีไรต์” ที่ได้รับรางวัลและที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 9 เล่มนี้ได้ที่แผนกบริการ (Reserved Book)

5811seawritepagecover