นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

Brown English Programs เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ และ มี Dr. Toni Cowles จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  เป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยโปรแกรมนี้ได้มีการพัฒนาจากหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

1) โปรแกรมที่รวบรวมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีการออกแบบและพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์

2) การเรียนรู้ภาษาที่ทำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการทบทวนความจำด้วยเนื้อหาที่สนุกสนาน และสอดแทรกสาระความรู้   โดยมีการเรียนรู้จากเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ

3) ประสิทธิผลทางการศึกษาที่ได้จากการตรวจสอบความต่อเนื่องของการเรียนการสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาโดยตรง

     – ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เน้นในด้านกิจกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

     – คู่มือโปรแกรมที่ได้มาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง

4) กรอบความคิดทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่ได้ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และแบบสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน

     – นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตลอดการเรียนการสอน ผ่านเน็ทบอร์ด

     – แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตส์ และคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

นวัตกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น จะมีการบูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆด้านเข้าด้วยกัน ซึ่งโปรแกรมนี้ได้มีการนำเอาภาษาอังกฤษมาประยุกต์กับความรู้ให้เหมาะสมกับเด็กอนุบาลที่ได้มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แล้วมีการเรียนรู้อย่างสนุกให้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างอัตโนมัติ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความคิดของเด็กให้สามารถมีจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ ……..

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  :  www.eduasean.com

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล