บริหารเงินล้านหลังเกษียณ ให้มีเงินใช้ทุกเดือน

 

 

ชื่อเรื่อง :บริหารเงินล้านหลังเกษียณ ให้มีเงินใช้ทุกเดือน

ชื่อผู้แต่ง : วัฒพล สมจิตต์

Call Number : พ 332.024 ว411บ 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 ต.ค.2566

  หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่าน วางแผนการเงินเพื่อเตรียมยามที่เกษียณจากการทำงานนํา โดยผู้เขียนได้ นำเสนอแนวคิดและวิธีการจากประสบการณ์ของตนเอง ถึงวิธีในการลงทุน การเก็บออม การวางแผนบริหารเงินให้งอกเงยในระยะยาว สร้างความมั่นคงทางการเงินที่จะทำให้คุณได้มีชีวิตในฝัน

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oบริหารเงินล้านหลังเกษียณ ให้มีเงินใช้ทุกเดือน/ วัฒพล สมจิตต์