บันทึก นึกอร่อย เล่ม 2 ต้มยำ ทำแกง

 

 

ชื่อเรื่อง : บันทึก นึกอร่อย เล่ม 2 ต้มยำ ทำแกง

ชื่อผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุุล

Call Number : 641.5 ป398บ 2566 ล2

แนะนำหนังสือ 18 มิ.ย.2567

รายละเอียด : เป็นหนังสือตำราอาหารชุดพิเศษ ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของท่าน ซึ่งได้จดสูตรอาหารต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ด้วยลายมือของท่านอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายเล่มสมุดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเครื่องในวังสวนจิตรลดา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี 

Row Hit Heading
1 1 บันทึก นึกอร่อย