ผู้บริหารทรงประสิทธิผล The Effective Executive

 

 

ชื่อเรื่อง : ผู้บริหารทรงประสิทธิผล The Effective Executive

ชื่อผู้แต่ง : Peter F. Drucker

Call Number : พ 658.4092 ด131ผ 2567

แนะนำหนังสือ 26 พ.ค.2567

รายละเอียด :  หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีการบริหารตนเอง ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้คนที่อยากก้าวหน้า  โดยนักที่ปรึกษาด้านการจัดการอย่าง Peter F. Drucker ที่จะเน้นถึงความสำคัญของการจัดการตนเอง การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และการจัดลำดับความสำคัญ กับบทเรียนและแนวคิดที่จะช่วยให้คุณ กลายเป็นผู้บริหารทรงประสิทธิผล

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 ผู้บริหารทรงประสิทธิผล The Effective Executive / Peter F. Drucker (ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์) ; นร