ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening & Reading

ชื่อเรื่อง : TBX ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening & Reading

ชื่อผู้แต่ง : Ko, Kyung-hee

Call Number : 428.0076 ค949ท 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.พ.2567

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC    ที่ฝึกทำข่อสอบกว่า 1,200 ข้อ ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวเข้าสอบรู้เทคนิค มีความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาได้ดี มีชุดข้อสอบจำลอง พร้อมความรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ผู้เตรียมสอบต้องรู้ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ


 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oTBX ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening & Reading/ Ko Kyung-hee, Lee Kwan-woo ; พริมขวัญ โกสลมนัส,