พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์

ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ

Call Number : อ 780.3 ณ259พ 2564

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ก.ค.2566

พจนานุกรมเล่มนี้ ได้รวบรวม ศัพท์ภาษาต่างประเทศและวิสามานยนามที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกประมาณ 7,000 รายการ เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงที่ได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศัพท์แต่ละคำจะบอกที่มาของภาษา คำอ่าน ศัพท์บัญญัติภาษาไทย คำแปล หรือคำอธิบาย ชื่อและประวัตินักแต่งเพลง นักดนตรี ทั้งสากลและไทย วรรณกรรมดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของเพลงคลาสสิกได้เป็นอย่างดี


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 Row Hit Heading
1 1 oพจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ / ณัชชา พันธุ์เจริญ