พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ

 

 

ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ

ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

Call Number : อ 646.03 ว634พ 2559

แนะนำหนังสือ 29มิ.ย.2567

รายละเอียด : หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้ จะให้ความรู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่อ้างอิงได้ รวบรวมคำอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งถักทอ รวมถึงอุปกรณ์หรือวัสดุที่เกี่ยวกับผ้าและการทอผ้า พร้อมภาพประกอบศัพท์ช่วยเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับอักษร ก-ฮ ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ

 

 

 

Row Hit Heading
1 1 พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ