พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

 

 

ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

Call Number : อ 646.03 ว634พ 2559

แนะนำหนังสือ 30มิ.ย.2567

รายละเอียด : หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้ได้รวบรวมรวบรวมคำศัพย์ที่เรียกของใช้พื้นบ้านในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะและวิธีการใช้ พร้อมภาพประกอบของเครื่องมือบางอย่างที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน ซึ่งบางชิ้นอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน  มากกว่า 1,300 คำ โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับอักษร ก-ฮ ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ

 

 

 

Row Hit Heading
1 1 พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ