พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย ESP32

ชื่อเรื่อง : พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย ESP32

ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร พาเจริญ

Call Number : 629.895 ภ493พ 2565

แนะนำหนังสือ : 25 ส.ค.2566

รายละเอียด :

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับIoT หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ การทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กันได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด ESP32 บนแพลตฟอร์ม Arduino IDE การเชื่อมต่อขา GPI0 รับส่งข้อมูลแบบ serial อุปกรณ์ sensor / actuator และอื่นๆ

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย ESP32 / ภาสกร พาเจริญ