พิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน/ David Cho

ชื่อเรื่อง : พิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน

ชื่อผู้แต่ง :David Cho

Call Number : 428.0076 ช799พ 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2567

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC  ในส่วน Reading ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบใน 30 วัน เพื่อให้ผู้สอบเตรียมตัวในการรเข้าสอบรู้เทคนิค แนวทางตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง 


 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oพิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน/ David Cho ; สิรินาถ ศิริรัตน์,วสุชา เขมการโกศล, ผู้แปล