มติชนสุดสัปดาห์

มติชนสุดสัปดาห์ชื่อนิตยสาร: มติชนสุดสัปดาห์
Print ISSN: 1686-8196
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 17 ก.ค. 2563 มติชนสุดสัปดาห์ เป็นนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ที่ครบครันด้วยสาระ ข่าวสาร และบันเทิง วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ ทั้งเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ พร้อมด้วยบทความจากนักคิด นักเขียนชื่อดัง เรื่องสั้น เรื่องยาว บันเทิง กีฬา และเกร็ดสาระที่น่าสนใจ เติมเต็มทุกรสชาติให้กับทุกคนในครอบครัว จนเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่านมานานกว่า 30 ปี และเป็นนิตยสารที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย จับฉ่าย หลากหลาย คลาสสิค

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 22 ฉบับที่ 1111-1120 (ธ.ค.2544 – ก.พ.2545)– จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 340 oมติชน สุดสัปดาห์

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 340 oDSI ไตรสาร
2 วารสาร 340 oidea คิด (สภาทนายความ)
3 วารสาร 340 oกฎหมาย, วารสาร (Chulalongkorn Law Journal)
4 วารสาร 340 oกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์, วารสาร
5 วารสาร 340 oกฎหมายปกครอง, วารสาร (Administrative Law Journal)
6 วารสาร 340 oกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร (Sukhothai Thammathirat Law Journal)
7 วารสาร 340 oกฎหมายใหม่
8 วารสาร 340 oกรมคุมประพฤติ, วารสาร
9 วารสาร 340 oกรมบังคับคดี, วารสาร
10 วารสาร 320 oกระบวนการยุติธรรม, วารสาร
11 วารสาร 320 oการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, วารสาร
12 วารสาร 650 oการบริหารท้องถิ่น, วารสาร
13 วารสาร 340 oการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
14 วารสาร 320 oการเมืองการปกครอง, วารสาร
15 วารสาร 340 oคำพิพากษาฎีกา
16 วารสาร 340 oคำพิพากษาศาลฎีกา

 

มติชนสุดสัปดาห์