รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม นำผู้บริหาร-ผู้นำนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560