งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

ชื่อเรื่อง : งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

ชื่อผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

Call Number : 621.43 ป399ง 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 21 ส.ค.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นเรียนรู้การใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เพื่อใช้ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต  ภายในของหนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมทฤษฎีและใบงาน การถอด การตรวจสอบและประกอบ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oงานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ