ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101

ชื่อเรื่อง : ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101

ชื่อผู้แต่ง : Labhoon

Call Number : พ 332.6322 ล949ล 2566

แนะนำหนังสือ :   15 ก.ค.2566 

รายละเอียด : ตัวเลือกหนึ่งของทางการลงทุน ที่นักลงทุนเลือกก็คือ “หุ้นเติบโต (Growth Stock)” ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นดูได้จากสินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยหนังสือเป็นหนังสือที่อ่านง่าย เข้าใจได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพจากเหตุการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน สามารถเป็นผู้กำหนดเกมในการลงทุนเป็นของตนเองได้


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101/ Labhoon