วารสารจิตเวชวิทยาสาร

วารสารจิตเวชวิทยาสารชื่อวารสาร: วารสารจิตเวชวิทยาสาร
Print E-ISSN: 2697-6242
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลสวนปรุง

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 7 ต.ค. 2564 วารสารจิตเวชวิทยาสาร หรือ Academic Psychiatry and Psychology Journal (APPJ) aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published every 4 months  and accepts the manuscripts in the forms of original article, case report, review article, and others in various aspects of psychiatry and psychology. It is academically double-blinded peer-reviewed and designed for all physicians, researchers, and health personnel, regardless of their specialties, or types of employment.

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารจิตเวชวิทยาสาร