วารสารประวัติศาสตร์

วารสารประวัติศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารประวัติศาสตร์
Print ISSN: 0125-1902
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

  • แนะนำวารสาร 23 พ.ย. 2564 วารสารประวัติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ซึ่ง ทั้ง 2 ท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคนละหน่วยงานกับผู้เขียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blinded peer-review)

Holding ฉบับออนไลน์

วารสารประวัติศาสตร์