วิวาทะพระและนักปรัชญา

 

 

ชื่อเรื่อง : วิวาทะพระและนักปรัชญา

ชื่อผู้แต่ง : ปีเตอร์ ซิงเกอร์, สื้อเจาฮุ่ย

Call Number : พ 294.3 ซ241ว 2567

แนะนำหนังสือ 21 มิ.ย.2567

รายละเอียด : แก่นทางจริยธรรมของศาสนาพุทธคืออะไร? การการุณยฆาตทำได้ไหม ชาวพุทธควรมีท่าทีอย่างไรต่อสงคราม โทษประหาร และการทำแท้ง พุทธศาสนามีจุดยืนแบบไหนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ เพศ และผู้หญิงกับความเท่าเทียม มาร่วมหาคำตอบในประเด็นร้อนเหล่านี้ได้ จากบทสนทนาระหว่าง “ปีเตอร์ ซิงเกอร์” นักปรัชญาชื่อก้องโลก และ “สื้อเจาฮุ่ย” ภิกษุณีนักเคลื่อนไหวจากไต้หวัน ซึ่งจะพาผู้อ่านสำรวจความคิดพื้นฐานทางพุทธจริยศาสตร์ พิจารณาความเห็นพ้องและเห็นต่างระหว่างมุมปรัชญาตะวันตกและพุทธศาสนา

Row Hit Heading
1 1 วิวาทะพระและนักปรัชญา/ ีเตอร์ ซิงเกอร์, สื้อเจาฮุ่ย ; อัมรินทร์ อุดมวรนันท์,เสฏฐนันท์ ธนกิจโกเศ