สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ

 

 

ชื่อเรื่อง : สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ

ชื่อผู้แต่ง : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

Call Number : พ 158.1 ส662ต 2563

แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2567

รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ กลั่นกรองขึ้นจากประสบการณ์ความรู้ของผู้เขียนโดยตรง เพื่อส่งมอบโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตให้กับคุณผู้อ่านทุกท่าน เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเทคนิคการพัฒนาตนเองแบบเข้มข้นรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจิตวิทยาสมัยใหม่ หรือแนวทางของพุทธศาสนา ที่สำคัญคือวิธีสร้างรังสีส่วนตัว และการสร้างแรงดึงดูดทางความคิด ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้อ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

Row Hit Heading
1 1 สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ / สิรวิชญ์ รัตน์จินดา