สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก = The Happiness Hack

แนะนำหนังสือประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

ชื่อหนังสือ : สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก = The Happiness Hack

ผู้แต่ง : เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ (Ellen Petry Leanse)

เลขเรียกหนังสือ : พ153.4 ล514ส 2562

รายละเอียด : “สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก” เป็นคู่มือการใช้งานสมองทำให้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัว และสามารถนำมาใช้งานได้จริง ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนตัวเอง เพิ่มความสามารถของสมองทำให้เราควบคุมสมองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าควบคุมสมองเป็นหนทางสู่ความสุขและความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามความเคยชิน โดย Ellen Petry Leanse เป็นโค้ชบรรยายด้านความเป็นผู้นำ  นักเขียน และนักบรรยายที่มีผู้ติดตามทั่วโลกและได้รับการยกคำพูดไปกล่าวอ้างในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร TIME, Business Insider, VOGUE และอื่นๆ อีกมากมาย