สามก๊ก ฉบับนักบริหาร

ชื่อเรื่อง : สามก๊ก ฉบับนักบริหาร

ชื่อผู้แต่ง : เจริญ วรรธนะสิน

Call Number : พ 915.61 ช465ส 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ธ.ค.2566

หนังสือเล่มนี้ จะเล่าเรื่องสามก๊กให้สามารถเข้าใจง่าย เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของตัวละคร ทั้งเล่ห์กลในการรบ ความแค้น การแย่งชิง ความซื่อสัตย์และการให้อภัย โดยผ่านพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัว ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ทั้ง “การกระทำ” และ “จิตใจ” โดยสอดแทรกแนวคิดเชิงบริหารที่มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ครบถ้วนในเนื้อหาและแทรกแนวคิดของผู้เขียน ช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ ของตัวละครในเรื่องได้อย่างดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถประยุกต์ใช้กับ “การบริหาร” ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 oสามก๊ก ฉบับนักบริหาร / เจริญ วรรธนะสิน