สารคดี

สารคดีชื่อนิตยสาร: สารคดี
Print ISSN: 0857-1538
สำนักพิมพ์: สารคดี-เมืองโบราณ

รายละเอียด
  • แนะนำนิตยสาร 19 ก.ค. 2563 นิตยสาร สารคดี เป็นนิตยสารรายเดือนที่พรั่งพร้อมไปด้วยเรื่องน่ารู้น่าอ่านมากมาย ทั้งธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ และเกร็ดความรู้ต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะบันทึกเหตุการณ์ในสังคม ตามช่วงเวลา เน้นข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพในเนื้อหา ภาพถ่ายที่สวยงาม การออกแบบรูปเล่มที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าประเทศทางตะวันตก มาร่วมเดินทางไปกับนิตยสารสารคดี เพื่อสร้างโลกสีเขียวที่น่าอยู่ สร้างความรู้ไปด้วยกัน อีกทั้งยังมีบทความที่น่าสนใจ เช่น ฉากใหญ่แห่งดอยหลวง และ ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้เสน่ห์ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองไทย เป็นต้น

Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 42 ฉบับที่ 17-18 (ม.ค-มี.ค.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน

Row Call Number Heading
1 วารสาร 900 oสารคดี

วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง : 

Row Call Number Heading
1 วารสาร 900 oHappy+
2 วารสาร 900 oTravel & Marketing Magazine นิตยสาร ทราเวิล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
3 วารสาร 900 oกระแสวัฒนธรรม (Cultural Approach)
4 วารสาร 900 oกระแสเอเชีย
5 วารสาร 900 oการบริการและการท่องเที่ยวไทย, วารสาร (Journal of Thai Hospitaliity & Tourism)
6 วารสาร 900 oกินรี
7 วารสาร 900 oท่องอุทยานแห่งชาติ
8 วารสาร 900 oทีทัศน์วัฒนธรรม
9 วารสาร 900 oเที่ยวรอบโลก (นิตยสาร)
10 วารสาร 900 oไทย, วารสาร (Thai Journal)
11 วารสาร 900 oเพื่อนเดินทาง
12 วารสาร 900 oภูมิศาสตร์, วารสาร (Geographical Journal)
13 วารสาร 900 oเมืองโบราณ (วารสาร)
14 วารสาร 900 oโลกกว้างกลางแจ้ง (นิตยสาร)
15 วารสาร 900 oวัฒนธรรม
16 วารสาร 900 oศิลปกรรมสาร
17 วารสาร 900 oศิลปวัฒนธรรม
18 วารสาร 900 oศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร
19 วารสาร 900 oศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, วารสาร
20 วารสาร 900 oสารคดี
21 วารสาร 900 oอนุสาร อ.ส.ท. (นิตยสาร)
22 วารสาร 900 oเอเชียปริทัศน์ (Jouranl of Asian Review)
23 วารสาร 900 oเอเชียรายปี

 

สารคดี