03 June 2020

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มิถุนายน 2560

book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university library

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษา

ส่วนกำหนดการพิธีแห่ต้นเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จะเข้าร่วมในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม. โดยจะมีรถนำขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม เริ่มตั้งขบวน เวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

  • 600623b0
  • 600623b1
  • 600623b2
  • 600623b4
  • 600623b5

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มิถุนายน 2560

Related posts