สีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป

ชื่อเรื่อง : สีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป

ชื่อผู้แต่ง : ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

Call Number : พ 915.61 ช465ส 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ธ.ค.2566

หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือที่จะทำให้ผู้อ่าน ที่เดินทางไปเที่ยวตุรกีสามารถเข้าใจวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตุรกีได้ดียิ่งขึ้น จนสามารถดื่มด่ำประสบการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง เพิ่มความประทับใจได้ไม่รู้ลืม

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oสีสันแห่งตุรกี : เทศกาล อาหาร และวัฒนธรรมแห่งดินแดนสองทวีป / ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล