แนะนำหนังสือ 1 กรกฎาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่  16 กรกฎาคม 2558
BK_1_010758ชื่อหนังสือ : ประเพณีสิบสองเดือน
ชื่อผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
Call Number :
พ 390.09593 ช822ป 2554 รายละเอียด : หนังสือ “มวยไทยชัยสวัสดิ์” เป็นหนังสือ “ประเพณีสิบสองเดือน” เล่มนี้นำเสนอประเพณีไทยสิบสองเดือน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าใจง่าย เรียนรู้วิถีชีวิตไทย และภูมิปัญญาไทย โดยผ่านตัวละครต่าง ๆ ให้ผู้สนใจแลเห็นคุณค่าของประเพณีงานบุญของภูมิปัญญาอีสานที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปีนั้น ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อความรักใคร่สามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน
BK_2_010758ชื่อหนังสือ : อร่อยชัยพัฒน์
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 641.5 อ383 2558 รายละเอียด : “อาหาร” คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต แต่เหตุแห่งการรับประทานอาหาร กลับมาจากหลายปัจจัย มิใช่เพื่อการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะเห็นได้ว่าบางครั้งไม่หิวเราก็กิน หรือบางทีก็กินจนเกินพอดี นั่นเป็นเพราะความหลากหลายของอาหารและรสชาติที่อร่อยถูกปาก หนังสือ “อร่อยชัยพัฒน์” เล่มนี้ จึงเกิดขึ้นด้วยเรื่องของอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ชาวชัยพัฒนาต่างประจักษ์แจ้งและประทับใจ ด้วยอาหารที่ทรงปรุงนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมากด้วยคุณประโยชน์ และอร่อยมาก อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในหนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวมสูตรอาหารพระราชทานที่ได้ทรงปรุงเมื่อครั้งเสด็จโครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาไว้เป็นส่วนหนึ่งนอกจากสูตรพระราชทานแล้ว ยังมีสูตรเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สูตรครัวโครงการ และสูตรเชฟมืออาชีพ ซึ่งใช้วัตถุดิบ ที่เป็นผลผลิตจากโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
BK_3_010758ชื่อหนังสือ : ถอดรหัสสำนวนไทย : ที่มา ความหมายและการใช้สำนวนไทย
ชื่อผู้แต่ง : ยุพร แสงทักษิณ
Call Number : พ 495.918 ย395ถ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ถอดรหัสสำนวนไทย : ที่มา ความหมายและการใช้สำนวนไทย”  เล่มนี้ได้รวบรวมสำนวนไทยที่ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้มา 100 สำนวน พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยอย่างถูกต้อง โดยแบ่งกลุ่มตามมูลเหตุ การเกิด เป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 สำนวน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบบ่อเกิดของสำนวน และเพื่อช่วยให้จดจำความหมายและใช้สำนวนได้อย่างถูกต้อง เข้าที พร้อมมีตัวอย่างการใช้สำนวนที่ถูกต้อง หรือมีการชี้ให้เห็นบางสำนวนที่มักไปใช้กันผิดความหมายอีกด้วย
BK_4_010758ชื่อหนังสือ : วอลเลย์บอล
ชื่อผู้แต่ง : อภิชาติ อ่อนสร้อย
Call Number : 796.325 อ252ว 2555 รายละเอียด : หนังสือ “วอลเลย์บอล” เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือชุดกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน ปลูกจิตสำนึกการออกกำลังกาย ลดภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในชุดเดียวกันนี้ มีหนังสือที่เกี่ยวกับทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ อีกหลากหลายชนิดด้วยกันทั้ง บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส และเรือใบ เป็นต้น และในที่นี้ขอหยิบยกหนังสือ วอลเลย์บอล ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นกีฬาสากลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมเล่นกันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทยที่ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจไม่แพ้กีฬาประเภทอื่นๆ ภายในเล่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งประวัติความเป็นมา ทั้งให้ความรู้ สุขภาพ นันทนาการ  ให้คำแนะนำในการฝึกการเล่น การแข่งขัน ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกติกา และสามารถป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาให้มากที่สุด
BK_5_010758ชื่อหนังสือ : 51 สูตร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อผู้แต่ง : จริยา เดชกุญชร
Call Number : 641.875 จ167ห 2556 จริยา เดชกุญชร รายละเอียด : “ผิวสวย หน้าใส ห่างไกลโรค” ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ใจกับเครื่องดื่มแก้วโปรดในแต่ละวัน จากหนังสือ “51 สูตร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม” นำเสนอสูตรทำเครื่องดื่มร้อน – เย็น จากผัก ผลไม้ และสมุนไพร อาทิ คะน้า ขึ้นฉ่าย ดอกดาหลา ดอกอัญชัน ใบเตย มังคุด สตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี เเละอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากรสชาติดีแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย
BK_6_010758ชื่อหนังสือ : ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎีกา
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 345 ป111 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ป. อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎีกา” เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย ปรับปรุงใหม่ แก้ไขถึงฉบับที่ 25 พ.ศ.2558 ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ภาค1 บทบัญญัติทั่วไป, ภาค 2 ความผิด, ภาค 3 ลหุโทษ และในแต่ละภาคมีการแบ่งแยกย่อยเป็น ลักษณะ และหมวดต่างๆ อีกมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านกฎหมาย และผู้ที่สนใจทั่วไป
BK_7_010758ชื่อหนังสือ : ศิลปะการพับผ้ารูปดอกไม้
ชื่อผู้แต่ง : ปิยาภา เกิดนาวี
Call Number : 745.5943 ป622ศ 2556 รายละเอียด : การพับผ้ารูปดอกไม้ เป็นงานศิลปะอีกแนวหนึ่ง ที่เกิดจากการใช้เทคนิคมือในการม้วน พับ บิด จับจีบ มัด ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนผ้าให้กลายเป็นเกสร กลีบดอก หรือใบ ที่แตกต่างกันตามรูปทรงของดอกไม้แต่ละชนิด หนังสือ “ศิลปะการพับผ้ารูปดอกไม้” จึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่นำเสนอสารพันวิธีในการพับผ้าเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ อาทิ ดอกทานตะวัน ดอกหน้าวัว ดอกไฮเดรนเยีย ดอกกระเจียว ดอกคาร์เนชัน ใบพลับพลึง ใบเฟิร์น และใบซานาดู นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิดในเรื่องการจัดดอกไม้ใส่แจกัน การจัดช่อบูเก้ และอีกมากมายที่จะพบได้ในเล่มนี้เล่มเดียว
BK_8_010758ชื่อหนังสือ : หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส
ชื่อผู้แต่ง : ปราณี อ่านเปรื่อง
Call Number : 664.072 ป446ห 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส” เป็นการหาข้อมูลจากการเห็น (สี รูปลักษณ์) การชิม (รส) การดม (กลิ่น) การสัมผัส (เนื้อ) การฟังเสียง (กรอบร่วน) ความชอบ (ใจ) ซึ่งล้วนเป็นลักษณะ เฉพาะทางประสาทสัมผัสของอาหาร ที่สัมพันธ์กับการตอบสนองด้านประสาทสัมผัสของมนุษย์ การควบคุมอิทธิพลจากสรีระด้านร่างกายและจิตวิทยาของผู้ทดสอบ ตัวอย่างอาหารแบบบันทึก และสถานที่ทดสอบ หลักการใช้สเกลวัดร่วมกับวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ วิธีทดสอบความแตกต่าง วิธีทดสอบเชิงพรรณนาลักษณะเฉพาะอาหารพร้อมแจกแจงระดับความเข้ม วิธีทดสอบทัศนคติ ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้บริโภค เทคนิคการเลือก การฝึกหัด ผู้ทดสอบการจำลองการใช้ประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพ การวิจัยผลิตภัณฑ์ การวิจัยผู้บริโภค แนวทางการรายงานผลร่วมกับการสรุปผลตามหลักสถิติของการออกแบบ การทดลอง พร้อมกับแบบฝึกหัดเรียบเรียงไว้ให้เรียนรู้ และใช้หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสารทสัมผัส อย่างมีนัยสำคัญจากสมมติฐานที่ตั้งไว้
BK_9_010758ชื่อหนังสือ : เป็นเถ้าแก่น้อย ด้วยการเทคโอเวอร์และการจ๊อยท์เวนเจอร์
ชื่อผู้แต่ง : บุญชนะ บุญเลิศ
Call Number : พ 333.33 บ422ป 2558 รายละเอียด : “เป็นเถ้าแก่น้อย ด้วยการเทคโอเวอร์และการจ๊อยท์เวนเจอร์” และนี่คือหนังสือที่นำเสนอกลยุทธ์ชั้นสูงให้คุณก้าวสู่การเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยและมั่งคั่งชั่วข้ามคืน ด้วยวิธีการเทคโอเวอร์และจ๊อยท์เวอเจอร์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับชั้นปรมาจารย์จากกูรูผู้รู้จริง ที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง สอดแทรกสถานการณ์แห่งความสำเร็จ รวมทั้งกรณีของความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
BK_10_010758ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ
ชื่อผู้แต่ง : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
Call Number : 658.1552 จ496ก 2557 รายละเอียด : การคำนวณทางบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุนมักเป็นเรื่องซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ สำหรับฝ่ายบริหารจัดการซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกรหรือผู้ที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดการจำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม หนังสือ “การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ”  เล่มนี้จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตรวมทั้งธุรกิจบริการด้วย โดยมุ่งเน้นที่การให้แนวคิด คำจำกัดความซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของความเข้าใจในเนื้อหา และเพื่อสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาประกอบการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่การลงบัญชีเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตในที่สุด แต่มุ่งเน้นที่การจัดการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การหาแนวทางลดองค์ประกอบต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะกับระบบการผลิตสมัยใหม่
BK_11_010758ชื่อหนังสือ : เคมีของยา : ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส และยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ชื่อผู้แต่ง : เกษร นันทจิต
Call Number : 615.7 ก814ค 2557 รายละเอียด : หนังสือเรื่อง “เคมีของยา : ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส และยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง” เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับยา 4 กลุ่ม ได้แก่ ยาต้านมะเร็ง ยาแก้ปวด ยาแก้อาเจียน และยาต้านไวรัส ซึ่งยาทั้ง 4 กลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกัน โดยจะมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีของยาเป็นหลัก
BK_12_010758ชื่อหนังสือ : การตลาดสร้างสรรค์
ชื่อผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
Call Number : พ 658.8 ด493ก 2557 รายละเอียด : สิ่งที่แบ่งแยกนักการตลาดที่ไม่เก่ง กับนักการตลาดขั้นเทพออกจากกันคือ “ความคิดสร้างสรรค์” การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ “Creative Marketing” จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่สำหรับโลก Social Network ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ติดตามในหนังสือ “การตลาดสร้างสรรค์”

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center