แนะนำหนังสือ 1 กันยายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
ชื่อหนังสือ : สารานุกรมวัฒนธรรมและอาหารจังหวัดสตูล : วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวสตูล เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number :
อ 306.09593 ส678 2555 ล1 รายละเอียด : หนังสือ “วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้านสตูล” มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ การตั้งถิ่นฐานของบรรพชนชาวสตูล สัญลักษณ์ สำคัญของจังหวัดสตูล ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดสตูล สถาปัตยกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ศูนย์รวมทางศาสนา ประเพณีในศาสนาอิสลาม การแต่งกายแบบพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองชาวสตูล การละเล่นพื้นบ้าน เที่ยวงานประเพณีตลอดปีที่สตูล และบุคคลสำคัญรังสรรค์ผลงาน
ชื่อหนังสือ :  การวิเคราะห์การถดถอย
ชื่อผู้แต่ง :  จิราวัลย์ จิตรถเวช
Call Number : 9519.536 จ541ก 2558  รายละเอียด : ตำรา “การวิเคราะห์การถดถอย” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการสอนวิชานี้มาเป็นเวลานับสิบปี ตลอดจนได้ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์การถดถอยกับข้อมูลจริงในงานวิจัย และมีบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI และในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus ตำราเล่มนี้จึงสะท้อนทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมาของผู้เขียน มีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีพื้นฐานทางพีชคณิตเชิงเส้น ที่ต้องการความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งาน
ชื่อหนังสือ : เมนูอร่อยย่อยง่าย
ชื่อผู้แต่ง : เปอ ชุมจันทร์
Call Number : 641.5631 ป499ม 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เมนูอร่อยย่อยง่าย” เล่มนี้ นำเสนอ 50 สูตรอาหารย่อยง่าย เลือกใช้วัตถุดิบทั้งเนื้อสัตว์และผักที่ย่อยง่าย โดยหลีกเลี่ยงรสเผ็ดจัดหรือการปรุงด้วยวิธีทอด แต่ก็ครบถ้วนด้วยคุณค่าอาหาร 5 หมู่ และรสชาติอร่อยกลมกล่อม โดยในเล่มจะแบ่งเป็นเมนู ซุป อาหารจานเดียว กับข้าว และขนมหวาน ทุกเมนูจะทานง่าย กลืนง่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้สูงวัยที่เคี้ยวอาหารไม่สะดวกหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร รวมถึงผู้ที่มีปัญหาท้องอืดบ่อยๆ หรือเป็นโรคกรดไหลย้อน เพราะอาหารประเภทนี้จะย่อยง่ายและเร็ว ทำให้ร่างกายไม่ต้องหลั่งกรดออกมามาก ดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากภายใน ด้วยอาหารย่อยง่าย ที่เป็นมากกว่ายารักษาโรค 
ชื่อหนังสือ : เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ ให้ดัง
ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Call Number : พ 658.8 ณ339ล 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ ให้ดัง” เล่มนี้เป็นการบอกเล่าทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยเนื้อหากันตั้งแต่เริ่มต้นเลย ไม่ว่าจะเป็น Content Marketing คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร แล้วทำไมแบรนด์ต่างๆ จึงต้องให้ความสนใจเรื่องนี้ ในเล่มจะอธิบายไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนและเห็นภาพสำหรับมุมมองของคนที่สนใจ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไว้ก่อน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานดิจิทัล และผู้ที่ดูแลแบรนด์, ผู้ดูแลการตลาด ทั้งแบบดั้งเดิมหรือออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งหากใครได้อ่านจะเข้าใจ และจะมีการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการตลาดในด้าน Content Marketing ได้ดีขึ้น และช่วยให้สามารถทำงานได้ดี 
ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิด และบทวิเคราะห์    
ชื่อผู้แต่ง : ภาณุมาศ ขัดเงางาม
Call Number : 344.041 ภ434ก 2557  รายละเอียด : หนังสือ “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิดและบทวิเคราะห์” เล่มนี้นำเสนอแนวคิดหลักการและเหตุผลในการให้ความคุ้มครอง รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มครองด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิม การให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติของไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้เขียนได้นำมาศึกษาวิเคราะห์ ไว้เพื่อให้เห็นภาพของการให้ความคุ้มครององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยรวม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ แผนไทย และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 
ชื่อหนังสือ : พลังอัญมณีและหินสีนำโชค เสริมดวงชะตา
ชื่อผู้แต่ง : จุฑามาศ ณ สงขลา
Call Number :  พ 553.8 จ628พ 2558 รายละเอียด : หินนำโชค กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลที่มีมาแต่ช้านาน เป็นเสมือนขุมพลังของผู้สวมใส่ ความเชื่อในเรื่องโชคลางที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและหินสีถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า บ้างเชื่อในด้านที่เป็นวัตถุทรงพลังที่สามารถคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้าย หรือป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในการเดินทาง บ้างก็เชื่อในเรื่องของการเป็นสิ่งกระตุ้นทิศทางแห่งความร่ำรวย นำพาทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จมาให้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมสง่าราศี เสริมโชคลาภบารมี ดังนั้นการสวมใส่หินสีและอัญมณีให้ถูกโฉลกกับตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมานานนับแต่โบราณกาล ใครเหมาะกับหินสีชนิดไหนหนังสือ “พลังอัญมณีและหินสี นำโชค เสริมดวงชะตา” เล่มนี้ได้รวบรวมไว้หมดแล้ว
ชื่อหนังสือ : เปิดประตูดูญี่ปุ่น
ชื่อผู้แต่ง : อาเบะ, นาโอบุมิ
Call Number : พ 390.0952 อ629ป 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เปิดประตูดูญี่ปุ่น” เล่มนี้ เนื้อหาจะเป็นการอธิบายความสั้นๆ เกี่ยวกับความเป็นญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เริ่มด้วยบทนำ เกริ่นถึงภาพรวมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และแบ่งเนื้อหาอื่นเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทั้งเรื่องหลากเรื่องศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรม เรื่องอาหาร เรื่องมารยาทและธรรมเนียม เรื่องระบบสังคม โดยแต่ละตอนแบ่งหัวข้อย่อยเขียนอธิบายเรื่องราวต่างๆ อย่างง่ายๆ ท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ โดยอ้างอิงเลขหน้าตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของแต่ละตอนให้เลือกอ่านตามความสนใจ
ชื่อหนังสือ : 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : กานธนิกา ชุณหะวัต
Call Number : 331.70959 ก432ป 2557
รายละเอียด : ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ในอาเซียนกำลังรวมตัวกันเพื่อเปิดเสรีการค้า ประชาชนในประเทศอาเซียนจะสามารถเดินทางข้ามประเทศภายในเขตอาเซียนไปทำงานได้อย่างเสรี ไม่ต้องมีพาสปอร์ต และยังสามารถทำธุรกรรม ติดต่อธุรกิจ และนิติกรรมสัญญาต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น หนังสือ “ 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน” เล่มนี้ จึงได้นำเสนอ 8 อาชีพเสรีของประชาคมอาเซียนที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพแพทย์ อาชีพทันตแพทย์ อาชีพพยาบาล อาชีพสถาปนิก อาชีพวิศวกร อาชีพนักสำรวจ อาชีพพนักบัญชี และอาชีพบริการและการท่องเที่ยว ด้วยเนื้อหาทั้งหมดนี้จะช่วยแนะนำให้คุณก้าวสู่เป้าหมายก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็ว
ชื่อหนังสือ : Workshop Photoshop CS6 Web Design
ชื่อผู้แต่ง : 
Call Number : 006.6869 ว916 2558 รายละเอียด : หนังสือ “Workshop Photoshop CS6 Web Design” เล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคเเละเเนวคิดไอเดียในการออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Photoshop เช่น การออกแบบเว็บไซต์องค์กร การออกแบบเว็บไซต์ทางธุรกิจ ออกแบบเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เว็บไซต์แบบอื่นๆ ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบเว็บไซต์มาบ้างเเล้ว ที่ต้องการเเนวคิดหรือไอเดียการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น เเละเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเริ่มฝึกออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรเเกรม Photoshop เพราะหนังสือได้นำเสนอการทำงานเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ทำตามได้จริง สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมผ่านการทำเวิร์กชอปต่างๆ
ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษในโรงแรม 
ชื่อผู้แต่ง :  อาจารย์เอก
Call Number :  428.24 อ599ภ 2558 รายละเอียด : หนังสือ “ภาษาอังกฤษในโรงแรม” เป็นหนังสือที่ต้องการให้ผู้อ่านเรียนรู้ศัพท์ สำนวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายอำนวยความสะดวก ฝ่ายภัตตาคารจองห้องพัก เช็คอิน เดินทาง ซื้อทัวร์ ทานอาหาร ฝ่ายบาร์เครื่องดื่ม ฝ่ายครัว ฝ่ายสปา ตลอดจนฝ่ายทำความสะอาดห้องพัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาการโรงแรม และผู้สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ : พ่อรวยสอนลูก ใช้เงินให้ทำงาน
ชื่อผู้แต่ง : คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที  
Call Number : พ 332.02400973 ค451พช 2556 รายละเอียด : และนี่คือสิ่งที่กูรูทางการเงินไม่อยากให้คุณรู้ พ่อรวยพูดว่า “ยิ่งเงินของคุณขยับตัวได้เร็วเท่าใด ผลตอบแทนก็จะกลับมามากยิ่งขึ้นโดยมีความเสี่ยงน้อยลง” หนังสือการเงินต่างก็บอกว่า ให้อดออมและลงทุนระยะยาวความหมายก็คือ เอาเงินวางไว้นิ่งๆ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พ่อรวยแนะนำ พ่อรวยสอนให้เร่งความเร็วของเงิน ไม่ใช่ปล่อยเงินให้อยู่นิ่งๆ และแช่ไว้ในอุ้งมือของบรรดาของผู้ที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ซึ่งเราต่างรู้ดีว่าทุกตลาดมีขึ้นมีลง ดังนั้นก่อนที่การล่มสลายจะมาเยือนและฉกเงินของคุณไป เรา มาเรียนรู้วิธีทำให้เงินหมุนเร็วขึ้น อย่าปล่อยให้เงินนอนนิ่งๆ และอยู่ในอุ้งมือของคนอื่น ลองอ่านในหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก ใช้เงินให้ทำงาน : Rich Dad”s Who Took My Money?” เล่มนี้กัน 
ชื่อหนังสือ : คู่มือ Excel 2010 : อัพเดท service pack 1
ชื่อผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
Call Number : 005.369 อ334ค 2557 รายละเอียด : “คู่มือ Excel 2010 : อัพเดท service pack 1” อธิบายการใช้งาน Excel 2010 แบบละเอียดทีละขั้นตอนง่ายที่ง่าย เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และพนักงานออฟฟิศทั่วไป โดยอธิบายวิธีจัดเก็บ จัดรูปแบบ และกรองข้อมูล สูตรคำนวณและฟังก์ชั่นวิธีแทรก WordArt แผนภาพ SmartArt และกราฟสร้างรายงานด้วย PivotTable, PivotChart, Slicerวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Goal Seek, Data Table, Scenario การสร้างและใช้งาน Macro

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center