แนะนำหนังสือ 1 สิงหาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่   1 สิงหาคม 2558  

BK_1_010858ชื่อหนังสือ : ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

ชื่อผู้แต่ง : นฤทธิ์ วัฒนภู
Call Number : 745.5 น272ศ 2555
 รายละเอียด : หนังสือ “ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย” เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่บนผืนเเผ่นดินไทย ตั้งเเต่อดีตเเรกเริ่มจวบจนปัจจุบัน โดยเเบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย จะได้รับรู้ตั้งเเต่ ความหมาย ความเป็นมา ประเภทรูปแบบ วัตถุดิบ รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่วนที่ 2 สามนาทีกับสารคดีศิลปหัตกรรมพื้นบ้านไทย เป็นส่วนที่นำเสนอเกี่ยวกับผลงานเเละเรื่องราวของช่างผู้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานเเต่ละประเภทที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งความเป็นไปเเละเเนวโน้มของผลงานในอนาคต ซึ่งภายในเล่มได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านรู้ถึงคุณค่าในภูมิปัญญาไทยรวมถึงช่วยกันสืบสานให้มรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาติยังคงอยู่คู่ชาวบ้านเเละเมืองไทยไปอีกนาน
BK_2_010858ชื่อหนังสือ : กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 895.9109 ก327 2557 รายละเอียด : หนังสือ “กวีวัจน์วรรณนา : วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” เล่มนี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมวรรคทองที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมานำเสนอในเชิงวิจักษ์และวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณค่าของวรรคทองเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น วรรคทองที่รวบรวมในหนังสือดังกล่าวมีจำนวน ๕๒ บท จากวรรณคดีร้อยกรองจำนวน ๑๕ เรื่อง ได้แก่ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร, อิเหนา, เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, นิราศนรินทร์, นิราศภูเขาทอง, ประชุมโคลงโลกนิติ, ลิลิตตะเลงพ่าย, พระอภัยมณี, ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕, โคลงสยามานุสติ, พระร่วง, มัทนะพาธา, เวนิสวานิช, วิวาหพระสมุท, และสามัคคีเภทคำฉันท์
BK_3_010858ชื่อหนังสือ : เงินตราในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : วีรวรรณ ภิญญรัตน์
Call Number : 332.495 ว835ง 2555 รายละเอียด : หนังสือ “เงินตราในอาเซียน” จะพาคุณไปรู้จักประเทศเพื่อนบ้านผ่านเงินตรา ทั้ง 10 ประเทศในสมาชิกอาเซียน ซึ่งต่างมีสกุลเงินของตนเอง ทั้งรูปแบบ ชื่อเรียกและการกำหนดมูลค่าของเงินตราของทุกประเทศต่าง มีความหมาย การใช้ธนบัตรของหลายประเทศสัมพันธ์กับการได้รับเอกราชธนบัตรแต่ละใบของแต่ละประเทศต่างบรรจุสิ่งสำคัญไว้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง วีรบุรุษผู้กล้า กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย พืชและสัตว์เฉพาะถิ่น สถานที่สำคัญทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แม้กระทั่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็มีปรากฏบนธนบัตร ซึ่งมีนัยการสอนและปลูกฝังเรื่องชาติ ศาสน์ และผู้ปกครอง แก่ประชาชนพลเมืองในชาตินั้นๆ เงินตราก็คือสื่อกลางที่เจ้าบ้านและแขกต้องหยิบยื่นแลกเปลี่ยน สิ่งที่ปรากฏอยู่บนเงินตราก็คือสื่อชั้นดีที่จะทำให้รู้จักกันมากขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี มีการจัดรูปเล่มให้กระชับ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
BK_4_010858ชื่อหนังสือ : โรคหัวใจ…รู้ทัน ป้องกันได้
ชื่อผู้แต่ง : นิธิ มหานนท์
Call Number : พ 616.12 น612ร 2557 รายละเอียด : “โรคหัวใจ” ถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต เพราะหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกาย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจและดูแลหัวใจให้ดี เพราะโรคหัวใจไม่ใช่เรื่องไกลตัว หนังสือ “โรคหัวใจ…รู้ทัน ป้องกันได้” เล่มนี้จึงเป็นเสมือนคู่มือลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจที่ผู้อ่านควรจะอ่าน เนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมทั้งสอดแทรกธรรมะและมุกตลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ โดยหวังว่าผู้อ่านคงจะเลือกปฏิบัติกายและปฏิบัติใจได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้หัวใจของคุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน
BK_5_010858ชื่อหนังสือ : สองมือแห่งศรัทธา : ชีวิตแพทย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ นายแพทย์เบนจามิน คาร์สัน
ชื่อผู้แต่ง : คาร์สัน, เบนจามิน
Call Number : 926.1748 ค341ส 2558 รายละเอียด : หนังสือ  “สองมือแห่งศรัทธา ชีวิตแพทย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ” เป็นอัตชีวประวัติของ นายแพทย์เบนจามิน คาร์สัน  เด็กผิวดำย่านคนจนแห่งเมืองดีทรอยท์ ที่ฝ่าฟันปัญหามากมายด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา จนได้เป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทที่มีชื่อในระดับโลก ผู้นำพาความหวังมายังที่ซึ่งไม่มีความหวัง “หมอเบนจามิน คาร์สัน” บอกเล่าเส้นทางการเดินทางของชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจ จากเด็กในชุมชนสลัมสู่ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาทด้านเด็ก โรงพยาบาลจอห์นส์ ฮ็อปกินส์ เมื่ออายุเพียง 33 ปี นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับใครก็ตามที่กล้าจะเดินตามความฝัน และพยายามในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ และนี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เราได้เรียนรู้และสู้ชีวิต
BK_6_010858ชื่อหนังสือ : จารึก เรื่องอัศจรรย์คนยุคปัจจุบัน (ไม่)เคยรู้ (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่)
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number :  พ 089.95911 จ319 2558 รายละเอียด : หนังสือ “จารึก เรื่องอัศจรรย์คนยุคปัจจุบัน (ไม่)เคยรู้ (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่)” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่นำเสนอเรื่องราวในยุคโบราณ พืชและสัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไร คนและสถานที่ เรื่องแปลกในยุคโบราณ มันแค่นิทาน หรือเรื่องจริง พืชและสัตว์ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าค้นหาจริงหรือ ปริศนาของธรรมชาติบนโลกใบนี้ หาคำตอบได้หรือไม่ คนและสถานที่ มีพัฒนาการเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ศาสนาที่ชาวโลกนับถือ ที่ยังอยู่ และดับไป มีศาสนาอะไรบ้าง  ซึ่ง ทุกคำถาม มีคำตอบอยู่ในเล่มนี้แล้ว 
BK_7_010858ชื่อหนังสือ : เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง : ชนินทร์ มีโภคี
Call Number : 338.6 ช154ศ 2558 รายละเอียด : หนังสือ “เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม”  เล่มนี้เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี  และยังสามารถใช้ได้กับวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในระดับปริญญาโทได้อีกด้วย โดยผู้อ่านที่มีพื้นความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาด  โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการ ทั้งพฤติกรรมด้านการกำหนดราคาและพฤติกรรมด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา นอกจากนี้ ในการนำเสนอยังได้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษาต่อไป
BK_8_010858ชื่อหนังสือ : วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ
ชื่อผู้แต่ง : วรภัทร์ ภู่เจริญ
Call Number : 658.4012 ว233ว 2558
 รายละเอียด : KPI เป็นเครื่องมือในการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณ คุณภาพ หรือแม้แต่วัดพฤติกรรมของคนเองก็ตาม แต่หลายครั้งที่นักบริหารผู้ยึดตัวเองเป็นใหญ่ใช้ KPI ไปในทางที่ผิดๆ เช่น ผู้บริหารที่คิดอยู่ในหัวว่าจะเอา KPI ไปวัดว่าใครขี้เกียจ  ผู้บริหารที่มองคนในองค์กรแบบอคติ ย่อมทำให้การทำ KPI เป็นที่น่ารังเกียจ  ผลคือทำให้เกิดการมั่วตัวเลข โยนความผิด เรียนรู้น้อย  เจ้านายแบบนี้เหมือนพ่อแม่ที่คอยดุด่าลูก สุดท้ายลูกก็หนีออกจากบ้าน  หนังสือ “วิธีอยู่ร่วมกับ KPI อย่างสันติ” เล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือการวางยุทธ์ศาสตร์และการบริหารจากมุมมองของผู้เขียนที่ปรึกษาองค์กรและสถาบันชื่อดังมากมาย ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในมุมมองใหม่ ลองอ่าน ลองทำ และลองเข้าใจ  เพื่อนำสู่ความสำเร็จด้วยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องมือช่วยบริหาร วางแผนยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในองค์กร
BK_9_010858ชื่อหนังสือ : เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่ง : วิลาศ พุ่มพิมล
Call Number : 572 ว721ค 2556 รายละเอียด : หนังสือ “เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” เล่มนี้ เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ วิถีทางการใช้  เอนไซม์และโคเอนไซม์ กลไกการเกิดปฏิกิริยา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งในเรื่องของ      เมแทบอลิซึมทุติยภูมิ วิถีทางแอซีเทต วิถีทางชิคีเมต วิถีทางมีวาโลเนตและดีออกซีเซลลูโลสฟอสเฟต แอลคาลอยด์  เพพไทด์ โปรตีน อนุพันธ์อะมิโน  และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ภายในเล่มได้อธิบายความหมายของสูตรต่างๆ และความหมายของสารเคมีไว้อย่างละเอียดซึ่งจะทำให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
BK_10_010858ชื่อหนังสือ : Perfect English grammar
ชื่อผู้แต่ง : วศินีทิพย์ เรนวาลี
Call Number : 425 ว357พ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “Perfect English Grammar” เป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ในภาษาอังกฤษไว้มากที่สุด เจาะลึกข้อมูลด้านไวยากรณ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจอย่างที่สุด โดยแยกเนื้อหาแต่ละส่วนออกจากกัน เป็นบทต่างๆ พร้อมแบบทดสอบท้ายบท ที่พร้อมให้ฝึกฝีมือเรียกน้ำย่อยก่อนเตรียมลุยสอบสนามจริง รวมทั้งแนวข้อสอบจริงท้ายเล่ม ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนทักษะความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างสูงสุด
BK_11_010858ชื่อหนังสือ : ความรู้ทางการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง : กิติมา สุรสนธิ
Call Number : 302.2 ก677ค 2557 รายละเอียด : “ความรู้ทางการสื่อสาร” เป็นองค์ความรู้เบื้องต้นของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท แบบจำลอง รวมทั้งปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินกลยุทธ์ทางการสื่อสารประสบผลสำเร็จ ซึ่งในเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหา และองค์ความรู้ที่สำคัญในระดับพื้นฐานทางด้านการสื่อสาร แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร กระบวนการและแบบจำลองการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน ระบบสื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรและโครงสร้างสื่อมวลชนอันจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
BK_12_010858ชื่อหนังสือ : รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
Call Number : 005.369 จ219ร 2558 รายละเอียด : หนังสือ “รวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์” คู่มือการใช้งานฟังก์ชัน และสูตรของ Excel เพื่อแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ โดยนำเสนอจากตัวอย่างที่ ผู้อ่านสามารถพบได้ในชีวิตการทำงานจริง พร้อมเสริมความรู้ประกอบการใช้สูตร โดยมี Workshop ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัวและการลงทุนในหุ้น (แบบ VI) สามารถใช้ได้กับ Excel 2007 2010 2013 ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอนการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center