แนะนำหนังสือ 16 พฤษภาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
BK_1_160558ชื่อหนังสือ : ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์
ชื่อผู้แต่ง : พราหมณ์ บูรพา
Call Number :
615.82 พ424ฤ 2556 รายละเอียด :  “ฤๅษีดัดตน” เป็นวิทยาการลำดับต้นๆ ที่ปรากฏในบันทึกการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ในสมัยรัชการที่ 3 ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสตร์อีกสายหนึ่งที่มีประสิทธิภาพการักษาโรคภัยไข้เจ็บทางตรงนอกเหนือไปจากการใช้ยา หนังสือ “ฤๅษีดัดตน นวดแผนไทย ตำรับวัดโพธิ์” เล่มนี้ นำเสนอวิชานวดแผนไทย เปิดจุด
แก้โรคทางกายไว้ครบทุกประการ ทั้งสิบเส้นประธาน และอีก 108 เส้นทั่วร่างครบสูตรตำรับวัดโพธิ์ เป็นศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพชัดเจนต่อจากการศึกษาเรียนรู้ หรือนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง เช่นที่คนทั่วโลกรู้จักและศรัทธา
BK_2_160558ชื่อหนังสือ : นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น
ชื่อผู้แต่ง : มึนช์เฮาเซ่น, บารอน ฟอน
Call Number : พ 398.2 ม611น 2557 รายละเอียด : หนังสือ “นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น” เป็นพระราชนิพนธ์แปลอีกเล่มหนึ่ง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รวบรวมนิทานโกหกยอดนิยมของชาวเยอรมันไว้ถึง 22เรื่อง จัดเป็นชุดเรื่องเล่าสำคัญในกลุ่มเรื่องเล่าพื้นบ้านประเภทตลกของเยอรมันในอดีต ซึ่งได้รับการรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือหลายภาษา ได้รับความนิยมมาก ด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกสนานเปี่ยมจินตนาการ ภายในมีภาพประกอบสวยงาม ทั้งภาพถ่ายจากสถานที่จริงและเอกสารอ้างอิง อีกทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเยอรมันทั้งในแง่การเดินทางท่องเที่ยว การล่าสัตว์ และการทำสงครามอีกด้วย
BK_3_160558ชื่อหนังสือ : พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQLและ jQuery
ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
Call Number : 005.71262 บ253พ 2557 รายละเอียด : ภายในหนังสือ “พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery” เล่มนนี้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนจากการพัฒนาเว็บด้วย PHP/MySQL และ jQuery มาเป็นเวลานานพอสมควร เพื่อให้ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาเว็บนำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยได้กล่าวถึงเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นต่อการสร้างเว็บเอาไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้นำไลบรารีที่เกี่ยวข้องมาใช้ร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้การเขียนโค้ดนั้นง่ายขึ้นมาก พร้อมตัวอย่างเวิร์คช็อป และโปรเจ็กต์ที่หลากหลายทั้งยังใกล้เคียงกับการใช้งานจริงอีกด้วยซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการ
BK_4_160558ชื่อหนังสือ : เล่าเรื่องเมืองกรุง (เทพฯ)
ชื่อผู้แต่ง : ทัศนา ทัศนมิตร
Call Number : พ 959.35 ท363ล 2558 รายละเอียด : รูปถ่ายหนึ่งใบ แทนคำพูดได้นับพัน บันทึกได้ทั้งภาพความทรงจำ อารมณ์ ความรู้สึก ณ ขณะนั้น หนังสือ “เล่าเรื่องเมืองกรุง (เทพฯ)” เล่มนี้ เป็นผลงานของ “ทัศนา ทัศนมิตร” นักเขียนที่ชำนาญเรื่องเก่า ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ของยุคสมัยผ่านภาพเหตุการณ์ในอดีตมากกว่า 100 ภาพ เพื่อเล่าเรื่องกรุงเทพฯ ครั้งวันวานที่ไม่อาจพบเห็นได้อีกแล้วในปัจจุบัน บอกเล่าถึงชีวิตผู้คน วัฒนธรรมที่สวยงามและทรงคุณค่า อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่น่าหลงใหล ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเสื่อมสลายไปแล้ว แต่นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติ ที่ควรละลึกถึง และบันทึกไว้ในความทรงจำ
BK_5_160558ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์
ชื่อผู้แต่ง : สมสุข หินวิมาน
Call Number : 384.54 ส286ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์” เล่มนี้เป็นความพยายามที่จะเผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน และภายนอกตัวสื่อ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เนื้อหารายการประเภทต่างๆ ไล่รวมไปถึงความสัมพันธ์อันเป็นเกลียวแน่นระหว่างสื่อวิทยุและโทรทัศน์กับสังคม
BK_6_160558ชื่อหนังสือ : SolidWorks 2013 handbook : คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
Call Number : 620.00420285 ท229ซ 2557 รายละเอียด : “SolidWorks 2013 handbook : คู่มือสำหรับผู้ใช้ SolidWorks ฉบับสมบูรณ์” เป็นหลักการใช้ SolidWorks เพื่อสร้างชิ้นงานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การสร้าง 2D Sketch , 3D Part และ Assembly เทคนิคการใช้คำสั่งที่รวบรวมจากประสบการณ์ในการทำงาน ตัวอย่างการใช้คำสั่งและแบบฝึกหัดเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานจริง รวบรวมคำสั่งตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย แบบอธิบายวิธีการใช้คำสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อการเริ่มต้นเรียนรู้ SolidWorks อย่างถูกต้อง รวบรวมแบบฝึกหัดการสร้าง Part, Assembly และ Drawing มากกว่า100 ตัวอย่างใช้งานได้ตั้งแต่ SolidWorks 2013 ขึ้นไป
เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงบุคคลที่ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบแบบทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
BK_7_160558ชื่อหนังสือ : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร : หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่ง : ประจวบ กล่อมจิตร
Call Number : 658.515 ป214ท 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร : หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคที่สำคัญในการจัดการและปรับปรุงงานของกิจการในปัจจุบัน ที่ได้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ทันสมัย และตัวอย่างที่นำไปปฏิบัติจริงโดยสรุป เพื่อให้การประกอบกิจการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หลักการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติ การบริหารกลยุทธ์ด้วย KPI และ Balance Score Card หลักบริหารสำหรับหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ การบริหารความเสี่ยง และภัยพิบัติ การจัดการนวัตกรรม การลดความสูญเสียโดยแนวคิดลีน (Lean) การบำรุงรักษาและ TPM เบื้องต้น Total Quality Management (TQM) เบื้องต้น QC 7 Toolsความสามารถของกระบวนการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ และ โซ่อุปทาน กิจกรรม 5ส และ Visual Control การปรับปรุงผลิตภาพด้วย IE Techniques การยศาสตร์ (Ergonomics) สำหรับปรับปรุงสภาพการทำงานการจัดการพลังงานพร้อมตัวอย่างการปรับปรุงและวิเคราะห์งานจริง
BK_8_160558ชื่อหนังสือ : หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
Call Number : 333.72 ส738ห 2556
 รายละเอียด : เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการใช้และการป้องกัน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการควบคุม
ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์วิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
เหมาะสำหรับ นักศึกษาคณะต่างๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สถานภาพ สมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน
BK_9_160558ชื่อหนังสือ : แคลคูลัส 2
ชื่อผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา
Call Number : 515 ด493ค 2558 ล2 รายละเอียด : หนังสือ “แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)” เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน อนุกรมกำลังของจำนวนจริง  การประมาณค่าของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ การประมาณค่าอินทิกรัล จำกัดเขตด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฎของซิมป์สัน พิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และเส้นโค้ง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปรและค่าเชิงอนุพันธ์ร่วม  อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
BK_10_160558ชื่อหนังสือ : การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 616.804231 ก492 2557 รายละเอียด : ตำรา “การพยาบาลจิตเวชศาสตร์” เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย นำเสนอความรู้และแนวทางการบำบัดรักษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งเน้นการให้การพยาบาลผู้เจ็บป่วยทางจิต ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยสูงอายุ รวมทั้งมีตัวอย่างกระบวนการพยาบาล สำหรับบุคคลผู้เจ็บป่วยทางจิตโรคต่างๆ ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างยิ่ง รวมไปถึงนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังมีรูปเล่มที่สวยงาม มีขนาดตัวอักษรอ่านสบาย
BK_11_160558ชื่อหนังสือ : การเขียนเสียงประสานสี่แนว
ชื่อผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Call Number : 781.25 ณ259ก 2557 รายละเอียด : “การเขียนเสียงประสานสี่แนว” เป็นเนื้อหารายวิชาของการเรียนการสอนวิชาการประสานเสียงสำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเรียนดนตรีสากลและโสตทักษะมาแล้วเป็นอย่างดี ตำราเล่มนี้ว่าด้วยหลักการเขียนเสียงประสานสี่แนว ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดวางแนวเสียง การนำแนวเสียง การดำเนินคอร์ด การวางคอร์ด และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเสียงประสานทั้งหลายที่อยู่ในระบบอิงกุญแจเสียง เมื่อศึกษาเนื้อหาในตำราเล่มนี้จบแล้ว จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการศึกษาวิชาอื่นในหมวดทฤษฎีดนตรีในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในเชิงบูรณาการสำหรับวิชาการประพันธ์เพลงต่อไป
BK_12_160558ชื่อหนังสือ : หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ สำหรับแพทย์ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ
ชื่อผู้แต่ง : วรรษา เปาอินทร์
Call Number : 616.0751 ว273ห 2556 รายละเอียด : หนังสือ “หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ สำหรับแพทย์ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ” เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงจากการพัฒนา มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน ตั้งแต่สมัยเมื่อ 50 ปีก่อน และแนวทางมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก สมาคมแพทย์เฉพาะด้านต่างๆ ตลอดจนแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นตำราสอนแนวทางการบันทึกเวชระเบียนที่เป็นมาตรฐานให้กับนิสิตนักศึกษาแพทย์ และเผยแพร่แนวทางมาตรฐานใหม่ๆ ให้กับแพทย์ที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการบันทึกเวชระเบียนต่อไป

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center