แนะนำหนังสือ 16 มีนาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558
BK_1_160358ชื่อหนังสือ : กาพย์เห่เรือ : จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number :
895.911 ก433 2556 รายละเอียด : “กาพย์เห่เรือ : จากสมัยอยุธยาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมกาพย์เห่เรือที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นับตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประกอบด้วย กาพย์เห่เรือพระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และของอีกหลายๆ ท่านเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง อธิบายตำนานเห่เรือ เรื่องกระบวนการพยุหมาตราชลมารคและการเห่เรือในพระราชพิธี ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจประวัติของการเห่เรือยิ่งขึ้น และรวมถึงอรรถรสทางวรรณคดี ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงควรค่าแก่การศึกษาให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และเพื่อใช้ประกอบการเรียนการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย 
BK_2_160358ชื่อหนังสือ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชื่อผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
Call Number : 910.92 บ563พ 2557 รายละเอียด : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เป็นสินค้าส่งออกที่ไม่มีตัวตน ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลอดจนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติให้ดีเสียก่อน ดังนั้นหนังสือ “พฤติกรรมนักท่องเที่ยว” จึงเป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างประทับใจนั้น ธุรกิจการท่องเที่ยวจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรม รวมถึงแรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมนั้น การศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และการตลาดเข้าด้วยกัน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องควรศึกษายิ่ง
BK_3_160358ชื่อหนังสือ : สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2013 ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : พงษ์พันธ์ ศิวิลัย
Call Number : 005.7565 พ161ส 2557 รายละเอียด : หนังสือ “สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2013 ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก คือ การสร้างรายงานขั้นพื้นฐาน และการสร้างรายงานขั้นสูง ซึ่งจะปูพื้นตั้งแต่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน จนสามารถสร้างรายงานที่ซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง อธิบายด้วยภาพทุกขั้นตอนสามารถฝึกทักษะด้วยตนเองได้จากตัวอย่างในหนังสือ และสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มีตัวอย่างการนำรายงานไปใช้กับ VB.NET และ ASP.NET ไปแสดงผลด้วยบน Visual Studio 2013 ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ Crystal Reports 2013 จนถึงผู้ที่ต้องการสร้างรายงานระดับสูง
BK_4_160358ชื่อหนังสือ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ชื่อผู้แต่ง : กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
Call Number : 371.33 ก284น 25568 รายละเอียด : หนังสือ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา”  เป็นวิทยาการสำหรับการศึกษาทางด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพ และเป็นวิทยาการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เนื้อหาสาระประกอบด้วยความคิด หลักการ และทฤษฎี การเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากการอ่านและศึกษาตำรานี้จะทำให้มีความรู้และความเข้าใจ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาปัญญา รวมทั้งจุดประกายความคิดหรือแนวทางการวิจัย สำหรับการสร้างภูมิปัญญาอันเป็นจุดหมายสำคัญ เพื่อสร้างเทคโนโลยีได้อย่างที่ต้องการ
BK_5_160358ชื่อหนังสือ :  “แผน” เพื่อแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่ง : วิทยา เวชชาชีวะ
Call Number : พ 920.71 ว582ผ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “ “แผน” เพื่อแผ่นดิน” เป็นหนังสือที่มีความพิเศษในการถ่ายทอดเรื่องราว เขียนเล่าถึงประวัติของ “คุณแผน วรรณเมธี” ผู้เป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกคนปัจจุบัน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลมหัศจรรย์ท่านหนึ่ง แม้ตัวท่านเองจะให้สัมภาษณ์ว่า “ผมไม่ใช่คนใหญ่โตอะไร” แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ท่านเป็นผู้หมั่นเพียรอย่างยิ่ง ทำงานเพื่อแผ่นดินทศวรรษแล้วทศวรรษเล่าโดยแทบมิได้มีวันหยุด ประกอบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ มีความอดทน อ่อนโยน และให้อภัย เป็นที่รักทั้งของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใด   ย่อมมิใช่บุคคลที่ธรรมดาไปได้  และยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังเป็นบันทึกห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งกว่าแปดทศวรรษ ข้ามผ่านกาลเวลาตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยผู้ประพันธ์มีความประสงค์จะให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภูมิหลังของเรื่องราวชีวิตของคุณแผนได้อย่างดีที่สุด จึงได้ค้นคว้าและบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบโรงเรียนในสมัยก่อน เกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เรื่องเสรีไทย เรื่องการเรียนต่อในต่างประเทศ ซึ่งคุณแผนได้มีตำแหน่งไปประจำการ ทั้งจากเอกสารโบราณ หนังสือเก่า และสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเพื่อร้อยเรียงเป็นหนังสือขึ้นมา  เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านง่าย ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ เห็นความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปต่างๆ อย่างชัดเจนทั้งในระดับบุคคล องค์กร ประเทศ และโลก เป็นหนังสือที่เขียนด้วยจิตคารวะและใจปรารถนาดี ซึ่งเป็นสิ่งมีมงคลอย่างยิ่ง ดังนี้จึงประสิทธิผลเป็นหนังสือที่ดี มีคุณค่าแก่บรรณพิภพ
BK_6_160358ชื่อหนังสือ : ความคิด มีค่ากว่าเงิน
ชื่อผู้แต่ง : ฟัลติน, กุนเทอร์
Call Number : พ 153.42 ฟ241ค 2557 รายละเอียด : เหนังสือ “ความคิด มีค่ากว่าเงิน” เล่มนี้โดยแท้จริงแล้วเป็นคู่มือประกอบธุรกิจของคนเดินดินธรรมดาที่ถอดบทเรียนมาจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนให้คำสอนเชิงปรัชญาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถหาความสุขได้จากการประกอบธุรกิจและจากการมีเงิน อาจารย์ Faltin ต้องการเห็นผู้ประกอบธุรกิจกำหนดชีวิตตนเองได้
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูง เพื่อสร้างความร่ำรวยดังที่สอนกันในตำราทั่วไป ถ้าใครต้องการหนังสือที่มีคุณค่าต่อชีวิตของการเป็นนักธุรกิจ มิได้รวยแบบมีความเสี่ยงสูงที่อาจตายด้วยโรคหัวใจวาย มิได้รวยแบบควบคุมชีวิตตนเองไม่ได้จนขาดความสุข หากแต่รวยอย่างมีความหมายต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น ก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ และนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังสอนให้รู้จักการประกอบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน โดยเชื่อมั่นในพลังของสมองมากกว่าพลังของเงินทุน  เป็นหนังสือที่ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังได้สร้างแรงบันดาลใจ ได้เปลี่ยนชีวิต และมีผลต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่น ๆ ในท้องตลาด อีกทั้งยังน่าเชื่อถือและมีประโยชน์นำไปใช้ได้จริง
BK_7_160358ชื่อหนังสือ : ภาษาไทยว่าอย่างนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ชื่อผู้แต่ง : ครูตุ๊กตุ๊ก
Call Number : 428.24 ค696ภ 2557 รายละเอียด : “ภาษาไทยว่าอย่างนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร” คำพูดที่ว่า “ช่างมัน สื่อสารรู้เรื่อง” เราลองย้อนนึกสมัยที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆ เราพูดภาษาไทยผิดๆ ถูกๆ แถมยัง พูดไม่ชัดอีกด้วย แต่ทำไมพ่อแม่และคนทั่วไปเข้าใจในสิ่งที่พูด นานไปก็จะพูดภาษาไทยได้เป็นปกติ นี่คือธรรมชาติของการใช้ภาษาซึ่งไม่เว้นแม้แต่ภาษาอังกฤษ มาเริ่มต้นเก่งภาษาอังกฤษกัน รับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้ เมื่อเราพยายามเริ่มต้นพูดแบบไม่กลัวพูดผิดเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็ก เนื้อหาภายในเล่มจะเริ่มตั้งข้อสงสัยเป็นภาษาไทยว่าถ้าพูดคำหนึ่งขึ้นมา แล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษต้องเริ่มอย่างไร ตัวอย่างที่อธิบายเป็นคำที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นอ่านปั๊บ ฝึกสักหน่อยก็เอาไปใช้ได้เลย แค่นี้อีกไม่นานผู้อ่านก็จะคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้สบายๆ
BK_8_160358ชื่อหนังสือ : SolidWorks 2014 ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม 3 มิติ
ชื่อผู้แต่ง : ภานุมาศ สุวรรณ์
Call Number : 620.00420285 ภ447ซ 2557
 รายละเอียด : หนังสือ “SolidWorks0 2014 ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม 3 มิติ” เล่มนี้ได้อธิบายรายละเอียดการใช้งาน “SolidWorks” ตั้งแต่พื้นฐานในลักษณะที่เข้าใจง่ายๆ ไม่ใช้ตัวอย่างที่มีความซับซ้อนจนยากจะเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ หรือผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาโปรแกรมประเภทนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ไปยังทิศทางที่ตนเองต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงานเพื่อผลิตจริง หรือแค่จำลองแบบชิ้นงานเพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะจุดประสงค์ของคุณคืออะไร SolidWorks ก็ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน
BK_9_160358ชื่อหนังสือ : ภูมิศาสตร์กายภาพ
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 910.02 ภ679 2557 รายละเอียด : ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีมาก่อนยุคกรีก-โรมัน เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลก ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ในสมัยโบราณเริ่มจากการศึกษาปรากฏการณ์ในระบบสุริยะก่อน ต่อมาจึงศึกษาเกี่ยวกับโลก ทั้งรูปร่าง ขนาด ความยาวของเส้นรอบวงโลกและอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของโลก จากนั้นจึงมุ่งศึกษาภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสำรวจทรัพยากรและการล่าอาณานิคม ปัจจุบันองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 แขนง ตำราภูมิศาสตร์โอลิมปิกชุดนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 เล่มตามลักษณะวิชาดังกล่าว เล่มแรกคือ ภูมิศาสตร์กายภาพ (physical geography) ซึ่งศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 บท คือ ภูมิลักษณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติและการจัดการ เล่มที่ 2 คือ ภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) ซึ่งศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์ เล่มที่ 3 คือ ภูมิศาสตร์เทคนิค (geographic techniques) ซึ่งเป็นเครื่องมือของนักภูมิศาสตร์ ในแต่ละเรื่องนอกจากจะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ แล้ว ยังมีภาพและตารางประกอบ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม และชวนคิด ชวนทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของผู้อ่านตำราภูมิศาสตร์
BK_10_160358ชื่อหนังสือ : การบัญชีการเงิน
ชื่อผู้แต่ง : อรุณี อย่างธารา
Call Number : 657.48 อ419ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การบัญชีการเงิน” เล่มนี้ใช้เป็นตำราเรียนวิชาการบัญชีการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี  สำหรับนักศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาภายในเล่มจะได้ทราบถึงทฤษฎีและหลักการบัญชี พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท เพื่อให้ได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติ และเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และการพิมพ์ครั้งที่ 21 นี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพการบัญชีฯ มีการปรับปรุงใหม่ด้วย 
BK_11_160358ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
ชื่อผู้แต่ง : นิตย์ เพ็ชรรักษ์
Call Number : 621.31 น574ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นด้วยความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการให้นักศึกษาและผู้สนใจระบบไฟฟ้ากำลังสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงมีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีตัวอย่างครบถ้วนและมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยแบบแสดงวิธีทำ จากการได้สอนวิชานี้มาต่อเนื่องหลายปี ผู้เขียนพบว่าการเรียนรู้ที่ดีควรมาจากการอ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อน ผู้เขียนจึงพยายามเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในบทที่ 3 “การจัดตารางเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” และคิดว่ายังไม่มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน
BK_12_160358ชื่อหนังสือ : หนังหลอกเด็ก
ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Call Number : พ 791.43 ป418ห 2557 รายละเอียด : “หนังหลอกเด็ก” หนังสือที่ว่าด้วยการจินตนาการสุดตระการผ่านเรื่องราวบนแผ่นฟิล์มและสิ่งพิมพ์ในยุคหกศูนย์ พร้อมตีแผ่ข้อเท็จจริงของหนังหลอกเด็กอีกด้านหนึ่ง และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาพร้อมกับหน้ากากเสือ เคยคลั่งไคล้เจ้าก็อดซิลลา และเคยทำท่า “ปล่อยแสงสเปเซี่ยม” แบบยอดมนุษย์ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปตามหาความสามารถพิเศษที่เรียกว่า “จินตนาการ” คืนมาอีกครั้ง แต่ถ้าคุณไม่ใช่ หนังสือเล่มนี้คือกรณีศึกษาที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับระบบการศึกษาไทย รวมถึงการเลี้ยงดูบุตรหลานในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มากมายมหาศาล การเป็นเด็กเรียนเก่งอย่างเดียวนั้นคงไม่พอ หากแต่ต้องเป็นเด็กที่ใฝ่รู้และมีทักษะในการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้วิธีที่เรียนรู้ ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน และทั้งหมดในเล่มนี้ก็คืออีกหนึ่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสนุกสุดหรรษาและยากจะจินตนาการถึงจนกว่าจะได้อ่าน

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center