แนะนำหนังสือ 16 สิงหาคม 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2558
bk_1_160858ชื่อหนังสือ : มวยไทยชัยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง : ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์
Call Number :
796.83 ช443ม 2557 รายละเอียด : หนังสือ “มวยไทยชัยสวัสดิ์” เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาจุดเด่นของหลักวิชามวยไทยโบราณ และวิธีการฝึกมวยไทยบนสังเวียนปัจจุบันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “มวยไทยชัยสวัสดิ์” โดยเริ่มต้นฝึกความแข็งแกร่งและความอ่อนตัวของร่างกาย การฝึกแม่ไม้มวยไทย พร้อมกับการเคลื่อนที่ของร่างกายและการก้าวย่าง การฝึกลูกไม้มวยไทยในจังหวะรุกและจังหวะรับ การปล้ำตีเข่า และการฝึกด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้คู่ฝึก เช่น การฝึกเตะกระสอบทราย การฝึกชกลม เป็นต้น ภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ในรูปแบบเป็น 2 ภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมภาพประกอบสี่สีที่สวยงาม สามารถใช้เป็นคู่มือในการฝึกมวยไทยชัยสวัสดิ์ได้ด้วยตัวเอง
bk_2_160858ชื่อหนังสือ : เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก
ชื่อผู้แต่ง : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
Call Number : 923.1593 ก951ท 2558 รายละเอียด : หากจะกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษานั้น การศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือ “ดุษฎีบัณฑิต” นับเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้รับความสำคัญที่สุด และได้รับการยอมรับมากที่สุดเช่นกัน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยแล้ว พระองค์ท่านเองก็ทรงมุมานะกับการศึกษาต่อ โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ศึกษาต่อในประเทศ ที่ภาควิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 10 คนร่วมเป็นพระสหายในห้องเรียนร่วมกับพระองค์ท่าน รวมถึง คุณโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ซึ่งได้ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์ หนังสือ “เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอก” ขึ้นเนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
bk_3_160858ชื่อหนังสือ : Euro ล่มสลาย : เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก
ชื่อผู้แต่ง : เฮวิท, การ์วิน
Call Number : พ 332.494 ฮ671ย 2557 รายละเอียด : หนังสือ “Euro ล่มสลาย : เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก” เล่มนี้เต็มไปด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เรียงร้อยเรื่องราวของคนธรรมดาเข้ากับโลกการเมืองในระดับสูงและละครแห่งวิกฤติยุโรป ก่อให้เกิดเป็นภาพเหมือนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่อันแจ่มชัด และยากจะหาที่เปรียบได้ เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์คนใน และเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมทั้งคำ บอกเล่าอันน่าตื่นเต้นของการประชุมครั้งสำคัญๆ เป็นหนังสือที่หลักแหลม ซึ่งเขียนขึ้นโดยนักหนังสือพิมพ์ที่โดดเด่น และกว้างขวาง ถ่ายทอดเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ ที่บอกให้รู้ว่า เรามาอยู่ ณ จุดนี้ได้อย่างไร และเรากำลังจะมุ่งหน้าต่อไปที่ไหน
BK_4_160858ชื่อหนังสือ : การจัดการนำเข้าและส่งออก
ชื่อผู้แต่ง : ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา
Call Number : 382 ช377ก 2558 รายละเอียด : ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ต้องอาศัยวิธีหลายช่องทางเพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ การนำเข้าและส่งออกก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หนังสือ “การจัดการนำเข้าและส่งออก” เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก เอกสารทางการค้า การดำเนินการพิธีการศุลกากร การประกันภัย สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออก รวมถึงนักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป
bk_5_160858ชื่อหนังสือ : มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร
ชื่อผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์
Call Number : 621.3 น164ม 2558 รายละเอียด : หนังสือ “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร” เล่มนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานในงานไฟฟ้าต่างๆ ที่ช่างไฟฟ้าทุกคนต้องทราบและปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานได้ตรงตามเกณฑ์และข้อกำหนดของการไฟฟ้า ได้ระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย มาตรฐานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า, มาตรฐานการเดินสายไฟฟ้า การร้อยท่อ และการต่อสายดิน, การคำนวณโหลด ขนาดสายไฟ ขนาดอุปกรณ์ป้องกัน (CB), การเลือกใช้และมาตรฐานตู้โหลดเซ็นเตอร์, ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต, เซอร์กิตเบรกเกอร์, สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) หรือเมนเบรกเกอร์, มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เป็นจุดเสี่ยงของการเปียกชื้น รวมถึงวิธีอ่านแบบ-แผนผังไฟฟ้าและไดอะแกรม
bk_6_160858ชื่อหนังสือ : คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360 องศา
ชื่อผู้แต่ง : บอร์เกนิชต์, เดวิด
Call Number : พ 650 บ243ค 2558 รายละเอียด : เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ วิธีการเอาตัวรอดเมื่อไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงาน วิธีแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วิธีทวงหนี้จากลูกค้าเหนียวหนี้ วิธีเจรจาต่อรองกับผู้ให้สินเชื่อเศรษฐกิจตกต่ำ วิธีจัดการกับการต่อต้านของพนักงาน ต้องเลิกจ้างพนักงาน ต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องการเงินสดฉุกเฉิน หนังสือ “คู่มือแก้ปัญหาธุรกิจ 360 ํ” เล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการเอาตัวรอดจากปัญหาต่างๆ ที่ต้องเจอในการทำธุรกิจ โดยจะอธิบายและตอบคำถามเป็นข้อๆ อย่างละเอียดซึ่งจะช่วยทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างแน่นอน
bk_7_160858ชื่อหนังสือ : แบรนด์นี้มีเรื่องราว
ชื่อผู้แต่ง : ชาเลร์โน, ฮัมเบอร์โต
Call Number : พ 658.827 ซ229บ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “แบรนด์นี้มีเรื่องราว” เล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ “Mango” หนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกของธุรกิจแฟชั่นค้าปลีก ด้วยเสื้อผ้าที่มีสไตล์หรูเป็นที่นิยม ความสำเร็จของ Mango เริ่มจากการทำโฆษณา และการทำงานร่วมกับดีไซเนอร์และเซเลบริตี้คนดัง ซึ่ง Mango ได้ทำก่อนบริษัทคู่แข่งอื่นๆ รวมถึงทางด้านการขายจากกลุ่มร้านค้าย่อย และเป็นบริษัทแรกๆ ที่ทำการขายแบบออนไลน์ให้กับลูกค้า ถือว่าเหนือล้ำน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มกิจการจากร้านเพียงร้านเดียว แต่ในปัจจุบัน Mango มีสาขาต่างๆ มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกภายในเวลาเพียง 3 ทศวรรษ Mango ก่อตั้งโดยพี่น้องตระกูล Catalan หรือ Isak และ Andic ในปี ค.ศ. 1984 ที่เมือง Barcelona ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 3,000 แห่งทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ได้เจาะลึกการทำงานของ Mango อธิบายถึงการเติบโตของบริษัทฯ การพัฒนาแบรนด์สินค้า และโมเดลในการทำธุรกิจ ที่มีเป้าหมายในการเอาชนะคู่แข่งยักษ์ใหญ่ได้
วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการชื่อหนังสือ : วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง : ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
Call Number : 616.96 ฐ349ว 2558
รายละเอียด : หนังสือ “วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานปรสิตวิทยาทางการแพทย์” เล่มนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านปรสิตวิทยา โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจทางปรสิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในอุจจาระ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในเลือด การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในปัสสาวะ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในสิ่งที่ส่งตรวจอื่นๆ และการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางปรสิตวิทยา เป็นต้น
bk_9_160858ชื่อหนังสือ : เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ
ชื่อผู้แต่ง : วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
Call Number : 662.88 ว275ช 2558 รายละเอียด : เชื้อเพลิงชีวภาพประกอบไปด้วยไบโอดีเซล ไบโอแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมทั้งไบโอเอทานอลและไบโอบิวทานอล และไบโอก๊าซหรือก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพผลิตได้จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมไปถึงจากของเสียอินทรีย์ต่างๆ เชื้อเพลิงชีวภาพอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผ่านมายังมีบางขั้นตอนที่ต้องใช้สารเคมีเพื่อเร่งปฏิกิริยาการผลิต ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอยู่ หนังสือ “เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ” เล่มนี้ได้กล่าวถึงการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้ง 3 ชนิด โดยการใช้ตัวเร่งชีวภาพ คือ เอนไซม์จากจุลินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ทั้งเซลล์ ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์โดยสมบูรณ์
bk_8_160858ชื่อหนังสือ : วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง : ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
Call Number : 616.96 ฐ349ว 2558 รายละเอียด : หนังสือ “วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานปรสิตวิทยาทางการแพทย์” เล่มนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านปรสิตวิทยา โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจทางปรสิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในอุจจาระ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในเลือด การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในปัสสาวะ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตในสิ่งที่ส่งตรวจอื่นๆ และการควบคุมคุณภาพของการตรวจทางปรสิตวิทยา เป็นต้น
bk_11_160858ชื่อหนังสือ : เต็มสิบ 10 ปี ทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number : พ 028 ต699 2558 รายละเอียด : “เต็มสิบ 10 ปีทีเคพาร์ค : 1 ทศวรรษการอ่านของสังคมไทย” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมข้อมูลและปรากฏการณ์การอ่านและการเรียนรู้ของสังคมไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งบวกและลบ ต่อพฤติกรรมการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการอ่านและการเรียนรู้ เนื้อหาที่น่าสนใจภายในเล่ม ได้แก่ บทบันทึก 10 ปี ทีเคพาร์ค, 10 ปรากฏการณ์เด่นของไทย 2548-2557, 10 แนวโน้มการอ่านและการเรียนรู้, บทสัมภาษณ์และการบรรยาย และสกู๊ปเกี่ยวกับแวดวงหนังสือและการอ่าน เป็นต้น
bk_12_160858ชื่อหนังสือ : อิเหนา
ชื่อผู้แต่ง :
Call Number : 895.91 อ769 2554 รายละเอียด : “อิเหนา” เป็นหนังสือชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว ซึ่งประกอบด้วย รามเกียรติ์ พระอภัยมณี สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน และอิเหนา หนังสือชุดนี้เป็นชุดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจเป็นอย่างมาก ในการใช้ เพื่อ ส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้วรรณคดีไทย และเพื่อความสนุกสนาน ในรูปแบบที่ง่ายแก่ความเข้าใจ มีประโยชน์ในการศึกษาประเพณีราชพิธีต่างๆ ของไทยแต่โบราณ ที่กล่าวในเรื่องอิเหนา ซึ่งได้แก่ พิธีสมโภชลูกหลวง (ตอนอิเหนาประสูติ) พิธีการพระเมรุ (ที่เมืองหมันหยา) พิธีรับแขกเมือง (ท้าวดาหารับจรกา) พิธีแห่สนามใหญ่ (ที่เมืองกาหลัง) และพิธีโสกัณฑ์ (สียะตรา) เป็นต้น จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเยาวชนที่จะศึกษาเพื่อความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรมไทยในอนาคต

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center