แนะนำหนังสือ 16 เมษายน 2558

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2558
BK_1_160458ชื่อหนังสือ : พระพุทธรูปและเทวรูป: ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง : –
Call Number :
อ 294.34218 พ354 2555 รายละเอียด : หนังสือ “พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์” เล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะในการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูป ในแต่ละยุคสมัยอันส่งผลต่อความเชื่อและค่านิยมในการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปในสมัยนั้นๆ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละยุคแต่ละสมัยในการออกแบบและการสร้างศิลปะต่างๆ มาให้ชื่นชม เริ่มตั้งแต่พระพุทธรูปศิลปะล้านนา  พระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะสุโขทัย  พระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะอยุธยา จนถึง พระพุทธรูปและเทวรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ภายในเล่มมีรูปภาพสีพร้อมคำบรรยายใต้ภาพประกอบของพระพุทธรูปและเทวรูปแต่ละรูป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมาของงานศาสนศิลป์ไทย
BK_2_160458ชื่อหนังสือ : หลักการมัคคุเทศก์
ชื่อผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม
Call Number : 910.092 ฉ253ห 2557 รายละเอียด : หนังสือ “หลักการมัคคุเทศก์” เล่มนี้ใช้ประกอบการสอนวิชาหลักการมัคคุเทศก์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจ และที่เกี่ยวข้องกับงานการเป็นมัคคุเทศก์ รายละเอียดจะกล่าวถึงการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยเนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องบทบาทหน้าที่ บุคลิกลักษณะที่จำเป็นตลอดจนวิธีการวางตัว ความสามารถในการเป็นผู้นำในการท่องเที่ยวของมัคคุเทศก์ และความรู้ที่มัคคุเทศก์ต้องทราบ เช่น หนังสือเดินทาง การตรวจลงวีซ่า ระเบียบพิธีการศุลกากร รวมทั้งความรู้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสาระความรู้ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถิติการท่องเที่ยว พระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์รวมถึงการให้บริการเพื่อความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว วิธีการแก้ไขเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับมัคคุเทศก์ เป็นต้น และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิชาหลักการมัคคุเทศก์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้อย่างแท้จริง
BK_3_160458ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาการอ่าน
ชื่อผู้แต่ง : ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน
Call Number : 028.9 ฉ178จ 2557 รายละเอียด : หนังสือ “จิตวิทยาการอ่าน” เล่มนี้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการอ่าน สร้างความเข้าใจในเรื่องการอ่าน ตลอดจนเป็นตำราศึกษาค้นคว้าของครู ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน เนื้อหาภายในเล่มจะกล่าวถึงจิตวิทยาในการอ่าน ระบบสมองที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการอ่าน อิทธิพลต่อการอ่าน ความสนใจในการอ่านและพัฒนาการของเด็ก การสร้างนิสัยในการอ่าน ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการบำบัดด้วยการอ่าน เป็นต้น ตอนท้ายยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากผลการวิจัย มาให้ศึกษาด้วย
BK_4_160458ชื่อหนังสือ : 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ
ชื่อผู้แต่ง : คอยล์, แดเนียล
Call Number : พ 153.9 ค188ห 2555 รายละเอียด : “52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ” แปลจาก The Little Book of Talent เป็นหนังสือที่รวบรวมเคล็ดวิชาในการฝึกฝนตัวเองและคนรอบข้างให้กลายเป็นคนเก่งระดับอัจฉริยะได้ด้วยวิธีการ 52 ข้อ ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวการฝึกฝนของคนเก่งระดับโลกจากประสบการณ์ตรงเมื่อครั้งที่เขาได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ผลิตคนเก่งๆ ทั้งกีฬา ดนตรี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และธุรกิจ เช่นโรงเรียนสอนดนตรีเล็กๆ ในนิวยอร์ก สามารถทำให้นักเรียนมีฝีมือก้าวหน้าราวกับฝึกฝนมา 1 ปีเต็ม ภายในเวลาแค่ 7 สัปดาห์ สโมสรเทนนิสสภาพซอมซ่อในมอสโก สามารถปั้นนักเทนนิสหญิงให้ก้าวขึ้นมาติด 20 อันดับแรกของโลก จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แดเนียล นำวิธีพวกนั้นมาใช้กับลูกๆ และคนรอบข้างของเขา หนังสือ 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ขนาดกะทัดรัด สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง อ่านรวดเดียวจบ แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงก็ต้องตามมาเปิดอ่านบ่อยๆ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนตั้งต้น ส่วนพัฒนาทักษะ และส่วนรักษาความก้าวหน้า  แลัวมาลองอ่านกัน
BK_5_160458ชื่อหนังสือ : โทรทัศน์ดิจิตอล คืออะไรเว้ย…เฮ้ย !!!
ชื่อผู้แต่ง : สุชาติ สุภาพ
Call Number : 621.38807 ส761ท 2557 รายละเอียด : “โทรทัศน์ดิจิตอล คืออะไรเว้ย…เฮ้ย” เป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของโทรทัศน์ดิจิตอลดีขึ้น และมีมุมมองเกี่ยวกับวงการโทรทัศน์ที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น ซึ่งขณะนี้ประเทศของเรากำลังเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบอนาลอกไปเป็นระบบดิจิตอล หลายบ้านที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ ๆ อีกหลายจังหวัดก็คงจะ มีการเปลี่ยนใช้กันแล้ว หรือมีการซื้อ set top box มาต่อเชื่อมกับโทรทัศน์แบบดั้งเดิม เพื่อรับชมโทรทัศน์ในระบบใหม่ที่มีความคมชัดกว่าเดิม และมี จำนวนช่องให้เลือกชมมากกว่า แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ทราบว่าโทรทัศน์ดิจิตอลเป็นอย่างไร และไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักกับโทรทัศน์ดิจิตอลมากขึ้น และ เข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล 
BK_6_160458ชื่อหนังสือ : มัดย้อม
ชื่อผู้แต่ง : เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
Call Number : 746.664 ส942ม 2557 รายละเอียด : หนังสือ “มัดย้อม” เล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคพื้นฐานถึงขั้นสูง รวมทั้งแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ทฤษฎีสี เทคนิคการย้อมทั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติที่อ่านแล้วสามารถทำด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น ยังนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังจะทำให้ผู้อ่านรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ และมีแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต
BK_7_160458ชื่อหนังสือ : คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)
ชื่อผู้แต่ง : คอน, มาซาคาซู
Call Number : 658.4056 ค183ค 2557 รายละเอียด : ทุกคำถามและทุกวินาทีของความเสียหาย หมายถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่องค์กรต้องสูญเสียไป การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)  หรือ “BCM” จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก และอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต ทั้งยังใช้เป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้าได้ว่า จะยังคงได้รับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  หนังสือ “คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)” เล่มนี้จะบอกวิธี ทำอย่างไรให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริม BCM ทุกขั้นตอน โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word แบบง่ายๆ เหมาะสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการบริหารและส่งเสริมให้BCM คงอยู่และฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร
BK_8_160458ชื่อหนังสือ : พันธุศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
Call Number : 676.5 ก674พ 2557
 รายละเอียด : ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา ทั้งทางการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อไป ดังนั้นใน“ตำราพันธุศาสตร์”เล่มนี้จึงมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคำตอบ ซึ่ง ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจขอคำ แนะนำจากผู้สอนประกอบด้วย นอกจากนี้การค้นคว้าศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งมีหลายเว็บไซต์ที่น่าสนใจ มีทั้ง คำบรรยาย ภาพนิ่ง และโดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาพันธุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
BK_9_160458ชื่อหนังสือ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ชื่อผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
Call Number : 621.3133 ช854ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator)” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วิธีการพับขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การบำรุงรักษา และถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ภายในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างที่เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษา นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
BK_10_160458ชื่อหนังสือ : การจัดการความปลอดภัยพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย
ชื่อผู้แต่ง : เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์
Call Number : 363.11 ฉ489ก 2555 รายละเอียด : หนังสือ “การจัดการความปลอดภัยพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย” เป็นหนังสือที่กล่าวถึง ความปลอดภัยที่เน้นเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นของไทย โดยได้มีการแสดงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งนำไปสู่การสรุปประเด็นสาเหตุของปัญหาความปลอดภัย และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนำเสนอโมเดลที่เรียกว่า “Krungthep Model” และมีการแสดงผลของการนำโมเดลนี้ไปใช้งานจริงด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นของไทย ซึ่งนอกเหนือจากเจ้าของและผู้ประกอบการแล้ว ยังส่งผลต่อลูกจ้าง พนักงาน ต่อไป
BK_11_160458ชื่อหนังสือ : การผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบและต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดิทัศน์
ชื่อผู้แต่ง : วีรวัฒน์ เหลืองชนะ
Call Number : 617.057 ว836ก 2557 รายละเอียด : หนังสือ “การผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบและต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดิทัศน์” เป็นหนังสือที่แสดงถึงการรักษา การผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบ และต่อมไทรอยด์ โดยผ่านกล้องวีดิทัศน์  ภายในตัวเล่ม มีการบรรยายทฤษฎีและการแสดงวิธีการผ่าตัดโดยผ่านกล้องวีดิทัศน์ ได้แสดงภาพการผ่าตัดที่มองเห็นจากทั้งภายนอก และผ่านกล้องที่แสดงรายละเอียด มากกว่า 100 ภาพ โดยแสดงภาพตามลำดับที่ผ่าตัดจริง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากมาย สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม  และแพทย์ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ที่สนใจการผ่าตัดโดยกล้อง
BK_12_160458ชื่อหนังสือ : เคมีอนินทรีย์ I
ชื่อผู้แต่ง : ลัดดา มีศุข
Call Number : 546 ล239ค 2557 รายละเอียด : หนังสือ “เคมีอนินทรีย์ I”  เล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติของเคมีอนินทรีย์ การกำเนิดธาตุและการเกิดโลก รวมทั้งทฤษฎีบิ๊กแบงอย่างย่อๆ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ด้วยกัน ซึ่งได้แก่  โครงสร้างอะตอม สเปกตรัมอะตอม สมมาตรของออร์บิทัล, โมเลกุลโคเวเลนต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโมเลกุลโคเวเลนต์ การใช้ออร์บิทัล-d ในโลหะ พันธะที่มีหลายศูนย์กลาง, สมมาตรและกลุ่มจุด รวมทั้งการนำทฤษฎีกลุ่มไปใช้ใน vibrational spectroscopy, พีริออดิซิที สมบัติต่างๆ ที่มีลักษณะพีริออดิกรวมทั้งผลการบัง, ของแข็งอนินทรีย์ ลักษณะของของแข็งแบบต่างๆ,  แรงเคมี ลักษณะของแรงเคมี หรือพันธะเคมีแบบต่างๆ รวมทั้งอิทธิพลของแรงเคมี ต่อจุดเดือด จุดหลอมเหลว และการละลาย,  เคมีของกรดและเบส นิยามกรดเบสต่างๆ รวมทั้งนิยามของลักซ์-ฟรัด,  เคมีในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริก ตัวทำละลายอะโพรทิก และเกลือหลอมเหลว, และ ศักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า ในเชิงเคมีอนินทรีย์ และเคมีไฟฟ้าในตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ  โดยท้ายเล่มยังมีดัชนี มาให้ดู เพื่อความสะดวกในการค้นหาคำหรือนิยามที่สนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาเคมีอนินทรีย์

แนะนำหนังสือ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
e-library librarySiam University
Academic Resource Center