หมอเงินถาม หมอความตอบ

 

 

ชื่อเรื่อง :  หมอเงินถาม หมอความตอบ

ชื่อผู้แต่ง : มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล (ทนายแก้ว), จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

Call Number : พ 349.593076 ม115ห 2567

แนะนำหนังสือ 27 พ.ค.2567

รายละเอียด :  หนังสือเล่มนี้จะไขปัญหาเงิน ตอบปัญหาความ รวมเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและการเงินใกล้ตัวแบบเข้าใจ โดย “ทนายแก้ว – มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” และ “โค้ชหนุ่ม – จักรพงษ์ เมษพันธุ์”   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพินัยกรรมและมรดก  สินสมรส การฉ้อโกง หนี้สิน ค้ำประกันเงินกู้  หมิ่นประมาท ข้อมูลส่วนบุคคคล อย่าปล่อยให้ตัวเอง “ไม่รู้กฎหมาย” โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 หมอเงินถาม หมอความตอบ/ มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล (ทนายแก้ว), จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)