เก่งพูดเกาหลี ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์

 

ชื่อเรื่อง : 

ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ

Call Number : 495.782495911 ก749 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 29 ก.ย..2566

 เป็นหนังสือสอนภาษาเกาหลี นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์พื้นฐาน บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์กว่า 130 บทสนทนา และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ช่วยให้จำง่าย ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้สื่อสารกับคนต่างชาติ ใช้ในการเรียนการสอบ การทำงาน หรือแม้แต่ใช้เพื่อท่องเที่ยว พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่าย

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเก่งพูดเกาหลี ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์/ ทีมวิชาการ Life Balance