เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3

ชื่อเรื่อง : เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3

ชื่อผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

Call Number : 005.133 อ334ค 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 ส.ค.2566

 เป็นหนังสือที่วิธีสอนเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมและแอนิเมชั่นแบบอินเทอร์แอกทีฟอย่างง่ายๆด้วย โปรแกรมภาษา Scratch 3  ในขั้นพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนโค้ดจากเริ่มต้นจนถึงระดับการใช้งานได้จริง อธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจอีกเป็นจำนวนมากงผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง


 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch 3 / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์